Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тире між підметом і присудком

Читайте также:
  1. Тире між підметом і присудком
Правила Приклади
Тире ставиться, якщо: - підмет і присудок виражені імен-никами або кількісними числівника-ми у називному відмінку при від-сутності дієслова-зв’язки; - обидва головні члени речення виражені інфінітивом дієслова; - один із головних членів виражений неозначеною формою дієслова;   - перед присудком, вираженим імен-ником чи інфінітивом, стоять словато, це, ось, значить. Тире не ставиться, якщо: - підмет виражений особовим зай-менником; - присудок виражений прикметни-ком, дієприкметником, порядковим числівником, присвійним займенни-ком; - перед присудком, вираженим імен-ником, стоїть частка не; - до складу присудка входять словаяк, ніби, наче, мов. Але з метою смислового виділення головного члена речення тире ста-виться у вищезазначених випадках. Переволока – одна з найвідоміших переправ через Дніпро в його середній течії поблизу Ворскли (В. Мал.). Життя прожити – не поле перейти (Н. тв). Головне – спіймати думку, вхопитися за початок нитки й розмотати клубок (В. Ш.). Життя – то неповторна пісня, яку треба вміти проспівати...(І. Ц.). Він косар і сівач (О. Довж.). Прохолодне повітря напоєне запахом скошених трав (М. Коц.).     Але життя не сон ..., воно не склянка чаю (В. Сос.). Колоски пшениці наче золото.   Люди – прекрасні. Земля – мов казка (В. Сим.). Дружба народів – не прос-то слова (М. Рил.).

Вправа 201. Прочитайте, поясніть наявність або відсутність тире між підметом і при-судком.

1. Вітряки і вишки – символ минулого і сучасного, як віхи на нашому шляху. Степ – як розгорнута на півсвіту книга, і на ній можна прочитати все – його минуле, сучасне і навіть майбутнє (І. Ц.). 2. Насос – це своєрідне серце шахти (К. Св.). 3. Зимовий день короткий (В. Мал.). 4. Ти знаєш, що ти – людина. Ти знаєш про це, чи ні ? Усмішка твоя – єдина, мука твоя – єдина, очі твої – одні (В. Сим.). 5. Ти справжній Ольгович (В. Мал.). 6. Небо синє, сонце яскраве, зелень рясна, квітки пахучі (Ю. См.). 7. Прийняти рушник, поцілувати хліб – знак злагоди (З журн.).8. Київ – нетлінна історія народу, місто-герой, оповите немеркнучою славою. 9. Головне в родинному житті – стриманість, лагідність, доброта, взаємоповага (І. Ц.). 10. Садки вишневі, біленькі хатки, стрункі, мов сторожа, тополі – окраса й гордість рідного краю (М. О.). 11. Весняне повітря – особливе... (Є. Гуц.). 12. Ви – не підлітки! Ви – не мляве підростаюче покоління! Ви – комсомол (І. Ст.). 13. Перший зблиск його дитячої свідомості – тихий, погожий ранок (М. Н.). 14. Всесвіт – не поле, і люд – не глядач, і час – не ворота футбольних моментів. І куля земна – не футбольний м’яч в ногах генералів і президентів (М. Вінгр.). 15. Голубий ряст – знамення початку передліття (Д. М.). 16. Ми з вами – інженери (І. Ле).

Вправа 202. Спишіть речення, вставляючи, де треба, тире. Назвіть речення, у яких тире може вживатися з метою смислового виділення головного члена речення.

1. Жито персонаж українського фольклору, символ життя, достатку. (З журн.). 2. Вишивка це не тільки майстерне творіння народних умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів. Основне призначення вишивки прикрашення одягу та інтер’єрно-обрядових тканин (З журн.). 3. Ми люди маленькі. Наше діло обгрунтувати ідею і розробити проект (О. Сиз.). 4. Ольга Миколаївна дала їй свою теплу тужурку, бо зима не Петрівка, дивись, хвища буде (О. Десн.) 5. Талант то та сама сила, що пособляє слабій бадилинці пробитися крізь камінь, талант то величезна міць, яка відбивається на кожній дрібниці (Л. Ян.). 6. Я дівчина, я скрипка тонкостанна. Я ніжна ніч у зорянім вінку (І. Др.). 7. Квітка гаряча, як сонце. Вона м’яка й ніжна (Ю. См.). 8. Найкращі воїни це вчорашні робітники, шахтарі, комбайнери, трактористи, взагалі люди чесних трудових професій (О. Г.). 9. Головне врятуватися (В. Мал.). 10. Загибель моря величезна втрата глобального біосферного рівня, могутній удар, на котрий невідомо як і чим біосфера відреагує (О. Сиз.). 11. Їхати і їхати то була четверта батькова пристрасть (Ю. См.). 12. На воді ряска немов руда кора, по якій стрибають довгоногі павуки (М. Коц.). 13. Якщо мак прикрашає хлібні ниви нашого півдня, то їхня окраса на півночі волошка. Чарівна, синя, як небо півдня, квіточка ця необхідна приналежність і вірна супутниця житнього поля (З журн.). 14. Серед слов’янських народів, у тому числі й серед українців, свято Маковія, що припадає на 14 серпня, одне з найпоширеніших і вельми шанованих (В. Ск.). 15. Широке вікно ніби величезна рама, на якій красується жива картина, створена природою (І. Ц.). 16. Гостре, дотепне слово його слабкість (В. Др.). 17. Час добрий лікар (М. О.). 18. Без мети, без прагнень, без тривог і жертв людське існування неможливе, бо життя це не розкішний сад, у якому ростуть тільки квіти та ще райські яблука. Прожити його це не просто пройти ниву довжиною в десятки гонів. Жити значить боротися, діяти, можливо, помилятися, падати, вставати, щоб знову горіти чистим вогнем, зігрівати тим полум’ям інших і залишати по собі добру пам'ять (І. Ц.). 19. Рання весна в цім чудеснім краю початок дня (І. Ле).


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 553 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Майбутній час | Активні і пасивні дієприкметники | Тестові завдання №21 | Поділ сполучників за будовою | Тестові завдання №23 | Види морфем | Морфологічні (афіксальні) способи творення слів | Словотвірний аналіз слова | Синтаксичний розбір словосполучення | І. За метою висловлювання речення поділяються на р о з п о в і д н і, п и т а л ь н і, с п о н у к а л ь н і. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Способи вираження підмета| ІІІ. За способами вираження синтаксичного центра прості речення поділяються на о д н о с к л а д н і й д в о с к л а д н і.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)