Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тестові завдання №23

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  4. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  5. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  6. Дайте письмово відповідь на завдання
  7. Домашнє завдання

1. З’ясуйте, у якому рядку всі слова належать до службових частин мови.

А Не тільки...але й, тим часом, ні, без, з-поміж
Б Хіба, ніби, відповідно до, ніде, тому що
В Якщо, от, упродовж, та ще, лише
Г Нібито, як-не-як, понад, не, кінець
Д Хоча, нехай, дехто, подібно до, а також

2. Позначте рядок з похідними прийменниками.

А Край, для, вздовж, після, коло
Б Перед, мимо, поблизу, поруч, на чолі
В Поряд, протягом, посеред, наді, довкіл
Г Через, спереду, круг, включаючи, уздовж
Д Шляхом, крізь, осторонь, заради, кругом

3. У якому рядку всі прийменники складені?

А В/інтересах, на/зустріч, слідом/за, в/напрямку, з/метою
Б У/вигляді, на/чолі, на/прикінці, поруч/з, праворуч/від
В В/наслідок, з/огляду/на, за/допомогою, по/між, на/адресу
Г В/силу, у/разі, не/зважаючи/на, на/випадок, не залежно/від
Д З/поперед, одночасно/з, близько/від, на/честь, у/зв’язку/з

4. У якому рядку всі слова – частки?

А Дійсно, хоча, лише, тільки, аякже
Б Ані, навряд чи, власне, все ж, бодай
В Невже, еге ж, мабуть, ось, дещо
Г Давай, хіба, бо, нехай, мовбито
Д Точно, навіть, атож, ніде, уже

5. Знайдіть рядок з фразовими (модальними) частками.

А Нехай, невже, таки, авжеж
Б Тільки, ось, мовби, хіба
В Майже, не, навіть, ледве
Г Хтозна, би, лише, хоча
Д Оце, так, ніби, де

6. Позначте рядок, у якому всі частки пишуться через дефіс.

А Мовби/то, все/таки, бозна/коли, тільки/но, де/то
Б Що/небудь, аби/хто, так/то, хоч/би, зробив/таки
В Якби/то, казна/де, невідь/як, будь/хто, як/от
Г Коли/сь, напиши/ж, ходи/но, що/за, тим/то
Д Все/ж, отака/то, де/який, чим/скоріш, хтозна/що

 

7. З’ясуйте, у якому рядку всі сполучники складні.

А Коли, нібито, аби, неначе, чи
Б Таж, немов, та, щоб, тому-то
В Причому, бо, якби, проте, ані
Г Однак, теж, ні, зате, буцім
Д Або, якщо, ніби, начебто, притому

8. У якому рядку всі сполучники однакові за будовою?

А В міру того як, тому що, тимчасом як, так що
Б Як тільки, начебто, неначе, то...то
В Притім, ні...ні, адже, неначебто
Г Аби, та, мовбито, а також
Д Дарма що, бо, отже, для того щоб

9. Визначіть рядок, у якому всі сполучники належать до підрядних.

А Щоб, ніби, чи то, неначе
Б Наче, як тільки, тому що, коли
В Якби, доки, зате, нібито
Г Проте, що, після того як, немов
Д Та ще, котрий, а, незважаючи на те що

БУДОВА СЛОВА

Більшість слів української мови членуються на значущі неподільні частини – морфеми. Виділення морфем здійснюється внаслідок порівняння слова зі спорідненими або одноструктурними словами, наприклад: весна – весняний – навесні (виділяється морфема весн-); гарненький – тепленький – смачненькі (виділяється морфема -еньк).

Розділ науки про мову, який вивчає будову слова, тобто його членування на морфеми, називається морфемікою.
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 293 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тестові завдання №18 | Калинолистом ти відповідай | Групи прислівників за походженням та способом творення | Тестові завдання №20 | Характеристика дієслівних форм | Перехідні й неперехідні дієслова | Дієвідмінювання дієслів | Майбутній час | Активні і пасивні дієприкметники | Тестові завдання №21 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поділ сполучників за будовою| Види морфем

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)