Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. VІ. Зміст і послідовність виконання завдань.
  4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу

 


Рис.3.Алгоритм управлінської діяльності керівника

 

Функцію оцінки ефективності виконання завдання доцільно здійснювати поетапно. При цьому спочатку необхідно визначити реальні результати виконання завдання, що розглядається, тобто «що зроблено?» (операція 18), а потім шляхом співставлення реальних результатів із завданням оцінити ефективність виконання завдання (операція 19). Якщо виконана робота відповідає заданій, поставлене завдання вважається повністю виконаним, а якщо ефективність виконаного завдання буде менше заданої, необхідно виявити причини її виникнення (операція 20).

Після цього приймається рішення на розробку конкретних заходів з підвищення ефективності виконання поставленого завдання (операція 21), тобто визначається «що треба робити?». Кожне таке рішення є завданням, яке доводиться до підлеглих у вигляді вказівки, «що?, кому?, коли? і як треба зробити?» (операція 22) та організувати його виконання відповідно до приведеного алгоритму.

Практичний досвід використання алгоритмів у військах свідчить про те, що, не дивлячись на деякі труднощі їх початкового оволодіння, вони упорядковують та оптимізують дії командирів при виконанні різноманітних завдань. В результаті цього з’являється можливість у лічені терміни набути всіх необхідних навичок та вмінь для швидкого і чіткого визначення управлінських операцій, що забезпечують якісне виконання відповідних функцій. При цьому, як свідчить досвід, виключаються невиправдані затрати часу на «проби і помилки», оскільки у командирів і начальників одразу формуються найбільш вірні навички та вміння. В цілому постійне застосування алгоритмів у практиці управлінської діяльності командирів і начальників всіх ступенів дисциплінує їх мислення та забезпечує чітке виконання всіх необхідних функцій і операцій у будь-яких умовах при вирішені як бойових завдань, так і завдань повсякденної діяльності військ.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 302 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ | Збройні Сили України призначені для збройного захисту незалежності, територіальної цілісності й недоторканості України”. | ВИМОГИ ДО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ | НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА | Диспетчер Низова ланка | СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | СУТНІСТЬ БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ. | ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС БОЙОВОГО ЗЛАГОДЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ. | ФОРМИ ТА МЕТОДИ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
АЛГОРИТМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ| ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)