Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

IV. Оцінити ефективність виконання завдання

Читайте также:
  1. I. Проблемне завдання
  2. I. Проблемне та контрольне завдання
  3. VІ. Зміст і послідовність виконання завдань.
  4. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  5. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу
  6. А.4. Ресурсне забезпечення виконання протоколу

 


Рис.3. А лгоритм управлінської діяльності керівника

 

Функцію оцінки ефективності виконання завдання доцільно здійснювати поетапно. При цьому спочатку необхідно визначити реальні результати виконання завдання, що розглядається, тобто «що зроблено?» (операція 18), а потім шляхом співставлення реальних результатів із завданням оцінити ефективність виконання завдання (операція 19). Якщо виконана робота відповідає заданій, поставлене завдання вважається повністю виконаним, а якщо ефективність виконаного завдання буде менше заданої, необхідно виявити причини її виникнення (операція 20).

Після цього приймається рішення на розробку конкретних заходів з підвищення ефективності виконання поставленого завдання (операція 21), тобто визначається «що треба робити?». Кожне таке рішення є завданням, яке доводиться до підлеглих у вигляді вказівки, «що?, кому?, коли? і як треба зробити?» (операція 22) та організувати його виконання відповідно до приведеного алгоритму.

Практичний досвід використання алгоритмів у військах свідчить про те, що, не дивлячись на деякі труднощі їх початкового оволодіння, вони упорядковують та оптимізують дії командирів при виконанні різноманітних завдань. В результаті цього з’являється можливість у лічені терміни набути всіх необхідних навичок та вмінь для швидкого і чіткого визначення управлінських операцій, що забезпечують якісне виконання відповідних функцій. При цьому, як свідчить досвід, виключаються невиправдані затрати часу на «проби і помилки», оскільки у командирів і начальників одразу формуються найбільш вірні навички та вміння. В цілому постійне застосування алгоритмів у практиці управлінської діяльності командирів і начальників всіх ступенів дисциплінує їх мислення та забезпечує чітке виконання всіх необхідних функцій і операцій у будь-яких умовах при вирішені як бойових завдань, так і завдань повсякденної діяльності військ.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 302 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ | Збройні Сили України призначені для збройного захисту незалежності, територіальної цілісності й недоторканості України”. | ВИМОГИ ДО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ | НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА | Диспетчер Низова ланка | СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | СУТНІСТЬ БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ. | ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС БОЙОВОГО ЗЛАГОДЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ. | ФОРМИ ТА МЕТОДИ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
АЛГОРИТМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ| ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)