Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. Проблемне завдання

Читайте также:
  1. I. Проблемне та контрольне завдання
  2. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  3. ВПРАВИ ТА ЗАВДАННЯ
  4. Громада", її завдання. Перехід „Громади" на періодичне видання. Відгуки та їх наслідки
  5. Дайте письмово відповідь на завдання
  6. Домашнє завдання

Практичне заняття № 1 (2 год.)

Конфліктологія в системі наук про людину та в культурі людства

 

І. Завдання до інтерактивного обговорення

1. Інтерв’ю у парах на тему «Неминучість конфліктів у суспільстві».

2. Обговорення у мінігрупах.

3. Презентація ідей мінігруп.

4. Експертна оцінка ідей мінігруп та формування загальногрупового проекту.

5. Ознайомлення з правилами ведення дискусії. Коментарі.

 

ІІ. Питання для самоконтролю та проблемні ситуації

1. Історичний огляд різноманітних підходів до вирішення конфліктів у культурі людства.

2. Чи можливе використання цивілізованого підходу у вирішенні конфліктів?

3. Що є предметом конфліктології?

4. Як конфліктологія пов’язана із психіатрією?

5. Які зв’язки існують між конфліктологією та соціологією?

6. У чому проявляється зв’язок конфліктології та психології?

7. Які методи використовуються у конфліктології?

8. Що таке медіація?

9. Охарактеризуйте діяльність конфліктологічних організацій.

 

Список рекомендованої літератури

1. Андреев В. И.. Конфликтология: искусство спора, ведение переговоров, разрешение конфликтов. — М., 1995.

2. Анцупов А. Я., Прошанов С. Л. Конфликтология: междисциплинарный подход. — М., 1996.

3. Анцупов А. Я., Дипилов А. Й. Конфликтология: теория, история, библиография. — М., 1996.

4. Бабосов Е. М. Конфликтология.. — Минск, 2000.

5. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология: Учебное пособие для вузов. — Харьков, 1997.

6. Вишнякова Н. Ф. Конфликтология:. — Минск, 2000.

7. Ворожейкин Н. Е. и др. Конфликтология: Учебник. — М., 2000.

 

 

Практичне заняття № 2 (2 год.)

Конфлікт та його природа

I. Проблемне завдання

Мозковий штурм на тему: «Класифікація конфліктів за різними ознаками»

1. Презентація проектів мінігруп:

- функціональні та дисфункціональні конфлікти;

- горизонтальні та вертикальні конфлікти;

- конструктивні та деструктивні конфлікти;

- локальні та всезагальні конфлікти;

- міжособистісні конфлікти;

- внутрішньоособистісні конфлікти;

- міжгрупові та конфлікт між особою та групою.

2. Оцінка й самооцінка інтелектуального вкладу в обговорення

II. Питання для самоконтролю та проблемні ситуації:

1. В чому полягає суть конфлікту?

2. Чи існують межі конфлікту?

3. Чим зумовлена багатоваріантність точок зору на конфлікт?

4. Чим відрізняються загальнофілософські та конкретно-соціологічні позиції у вивченні конфлікту?

5. В чому різниця вивчення конфлікту з точки зору політичного інтересу та психологічної мотивації?

6. Що проявляється на різних стадіях розвитку конфлікту?

7. За якими ознаками можна діагностувати передвісники конфлікту: напруга, непорозуміння, дискомфорт, криза?

8. Що зумовлює різні засоби протистояння, напруги і боротьби у конфлікті?

9. Чому люди різних психологічних типів по-різному розуміють поняття „конфлікт”?

 

Список рекомендованої літератури

1. Агеев В. Психология межгрупповых отношений. – М., 1983.

2. Андреев В. И.. Конфликтология: искусство спора, ведение переговоров, разрешение конфликтов. – М., 1995.

3. Бабосов Е. М. Конфликтология.. – Минск, 2000.

4. Бандурка А. М., Друзь В. А. Конфликтология: Учебное пособие для вузов. – Харьков, 1997.

5. Бородкин Ф., Коряк Н. Внимание: конфликт. – Новосибирск, 1983.

6. Вердербер Р., Вердербер К. Психология общения. Тайны эффективного взаимодействия – СПб., М., 2003.

7. Запрудский Ю. Г. Социальный конфликт. – Ростов-на-Дону, 1992.

8. Курбатов В. И. Стратегия делового успеха. – Ростов-на-Дону, 1995.

9. Спивак В. А. Современные бизнес-коммуникации. – СПб., 2002.

 

 

Семінарське заняття № 1 (2 год.)

Особистість як суб’єкт конфлікту. Типологія конфліктних особистостей


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 280 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перелік питань для опрацювання| I. Проблемне та контрольне завдання

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)