Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перелік питань для опрацювання

Читайте также:
  1. Документація з кадрово-контрактних питань
  2. Перелік лабораторних та інших діагностичних процедур у пацієнтів із вторинною АГ
  3. Перелік можливостей і загроз макросередовища для підприємства
  4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ЗАЛІКУ
  5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ
  6. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДО КУРСУ

1. Загальні правила продажу товарів у магазині.

2. Особливості продажу окремих груп непродовольчих товарів.

3. Особливості продажу окремих груп продовольчих товарів.

4. Правила обміну й повернення товарів.

5. Особливі форми продажу товарів.

6. Позамагазинні форми продажу товарів.

7. Нові форми позамагазинного продажу товарів.

 

Ситуація Покупець звернувся до завідувача магазину із проханням залишити на зберігання придбаний холодильник "Ш" до 3-х днів.

Якими мають бути дії завідувача магазину в цій ситуації? Відповідь обґрунтуйте.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вирішенні ситуації скористайтеся правилами продажу непродовольчими товарами та правилами торго­вельного обслуговування (Загальні положення).

 

Ситуація Покупець звернувся до магазину "Продук­ти" до, продавця із проханням дати йому "Книгу відгуків та пропозицій", але продавець відмовив, вимагаючи від покупця пред'явлення паспорта, якого у покупця не було при собі. Хто має рацію в цій ситуації? Відповідь обґрунтуйте. •


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

При вирішенні ситуації потрібно скористатися правилами ведення та зберігання "Книги відгуків та пропозицій".


Рекомендована література

№ з/п Підручники, навчальні посібники Кількість примірників у бібліотеці або на кафедрі для базової літератури
Базова
  Апопій В.В., Міщук І.П. та ін. Організація торгівлі. Підруч. 2-ге вид., перероб. та доп. - К.: ПУЛ, 2008.. — 236 с. Електронний варіант
  Голошубова Н.О., Торопков В.М. Оптова торгівля: організація та технологія. Навч. посіб. - К.: Київ. нац. торг.економ. ун-т, 2002. - 340 с.  
  Апопій В.В., Міщук І.П. та ін. Теорія та практика торговельного обслуговування. Навч. посіб. - К.: ЦНЛ, 2005.. — 886 с.  
  Голошубова Н.О. Організація торгівлі. Підруч. - К.:КНЕУ, 2006. – 120 с.  
  Ребіцький В.М., Антонюк Я.М., Балабан П.Ю та ін. Технологія і обладнання підприємств торгівлі. - К.: Либідь, 2001.. — 486 с.  
Допоміжна
  1.Господарський Кодекс України.  
  2.Закони України (зі змінами та доповненнями): 2.1. "Про споживчу кооперацію". 2.2. "Про рекламу". 2.3. "Про захист прав споживачів". 2.4. "Про якість та безпеку харчових продуктів і продовольчої сировини".  
  3.Наказ Міністерства державних ресурсів України "Про затвердження Правил застосування обігу і повернення засобів упаковки" від 16.06.92. -№ 15.  

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 188 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ| I. Проблемне завдання

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)