Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

Читайте также:
  1. Бог є самобуття». Існування речей відокремлювалось від їх сутності, таким самим розщепленим виявлялось і буття людини. Сутність та існування збігались лише у бутті бога.
  2. Види бідності та їх сутність
  3. ВИМОГИ ДО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ
  4. ДЛЯ СТУДЕНТІВ У КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРАВА
  5. Еволюція стратегії і методів управління
  6. Значення в харчуванні, сутність процесу кисло­молочного бродіння
  7. Інтелектуальне управління дорожнім рухом

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

Вступ

 

Військова служба у Збройних силах України є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров’я та віком громадян України, пов’язаною із захистом Вітчизни (2.ст.2).

У статуті внутрішньої служби зазначається, що “військова служба є почесним обов’язком громадянина України, особливим видом служби, пов’язаної з виконанням громадянином України загального військового обов’язку (5.ст.3).

Повсякденна діяльність військ щодо реалізації вимог Законів України “Про військовий обов’язок і військову службу” та “Про оборону України”, військових статутів, Положення про порядок проходження військової служби характеризує та конкретизує основний зміст військової служби.

Управління повсякденною діяльністю військ у мирний час охоплює організацію бойової підготовки, експлуатацію та обслуговування військової техніки та озброєння, несення бойового чергування, гарнізонної, вартової, внутрішньої служб та виконання інших обов’язків військової служби.

Предметом вивчення модуля є теоретичні засади та практична робота командирів підрозділів з питань керівництва підлеглими підрозділами в умовах планової повсякденної діяльності у мирний час. Науковою основою модуля є положення Воєнної доктрини України, теорія та практика військового будівництва, військового навчання та виховання. Методологічною основою є військова педагогіка та військова психологія.

Вивчення модуля базується на знаннях, які ви отримали при вивченні модулів “Методика роботи з гуманітарних питань ”, “Військові статути Збройних Сил України та їх практичне застосування”. У взаємодії з ними модуль складає основу професійної підготовки офіцера, виробляє необхідні знання та практичні навички у виконанні заходів щодо організації бойової підготовки, служби військ, ротного господарства, життєдіяльності та побуту підлеглих.

Структурно навчальний модуль складається із чотирьох тем:

1. Сутність та зміст управлінської діяльності керівника

2. Основи бойової готовності та бойової підготовки підрозділу

3. Організація служби військ.

4. Основи військового господарства.

Усього на модуль відведено 36 годин навчальних занять, з них:

лекції – 8 годин;
семінар – 2 години;
групові заняття – 10 годин;
практичні заняття – 2 години;
самостійна робота – 12 годин;
модульний контроль – 2 години.

 

Модульний контроль як звітність за вивчений матеріал, проводиться у сьомому семестрі.

Крім того, за весь час вивчення модуля (6-й та 7-й семестри) кожен із студентів повинен підготувати та оформити реферат за темами робочої програми модуля, які пропонуються викладачем, з обсягом не менше 15-20 друкованих аркушів формату А-4.На семінарському занятті кожен студент отримає оцінку за виступ, або за фіксований виступ, а також за летючки, що будуть проведені за матеріалом 1-ї та 2-ї тем, і, таким чином, складуть підсумкову оцінку за семестр навчання.

Оцінка за виконання реферату враховується при проведенні модульного контролю.

СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

Встатті 1. Закону України “Про Збройні Сили України”, який був затверджений Верховною Радою України 6 грудня 1991 року, говориться:


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 241 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВИМОГИ ДО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ | НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА | Диспетчер Низова ланка | АЛГОРИТМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ | ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ | СУТНІСТЬ БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ. | ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС БОЙОВОГО ЗЛАГОДЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОБЪЯВЛЕНИЕ| Збройні Сили України призначені для збройного захисту незалежності, територіальної цілісності й недоторканості України”.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)