Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види бідності та їх сутність

Читайте также:
  1. Бог є самобуття». Існування речей відокремлювалось від їх сутності, таким самим розщепленим виявлялось і буття людини. Сутність та існування збігались лише у бутті бога.
  2. Значення в харчуванні, сутність процесу кисло­молочного бродіння
  3. Показники бідності в Україні в 1999 – 2007 рр.
  4. Присутствиеприсутність, -ності, ж.
  5. СУТНІСТЬ БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ.
  6. СУТНІСТЬ ГРОШОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВ
Вид бідності Сутність
Суб’єктивна Визначається як самооцінка людиною свого економічного стану.
Об’єктивна Визначається на основі прийнятих в країні крите-ріїв доходу та доступу до тих чи інших матеріаль-них та духовних благ: можливість дати дітям осві-ту, надбати професію, якісно лікуватися, мати жит-ло, яке відповідає загальноприйнятим стандартам.
Відносна Визначається за майновим розшаруванням населення.
Абсолютна Визначається у відповідності із прийнятою в країні межою бідності. Це межа не лише фізичного, але й соціального виживання людини.

 

 
 

 


Рис.11.32. Підходи до визначення межі бідності та її різновиди.

Рис.11.33. Сутність та розрахунок рівня бідності населення.


АБО

Рис. 11.34.Глибина бідності та її розрахунок.


Таблиця 11.14.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 243 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Приклад єдиної тарифної сітки, в якій для кожної групи робітників встановлено окремий розмір тарифної ставки. | Види та розміри доплат і надбавок | Визначення заробітної плати за системами відрядної формі оплати праці | Види та показники преміювання | Приклад побудови системи преміювання службовців підприємства | Сутність функцій політики доходів населення | ВИКОРИСТАННЯ СУКУПНОГО ДОХОДУ ДОМОГОСПОДАРСТВА | Витрати населення України у січні–грудні 2006 року | Натуральні надходження у вартісній формі | Список соціальних індикаторів ОЕСР |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Допомоги, що надаються згідно національних програм захисту доходу в окремих країнах Європи| Показники бідності в Україні в 1999 – 2007 рр.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)