Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СУТНІСТЬ БОЙОВОЇ ГОТОВНОСТІ.

Читайте также:
  1. Бог є самобуття». Існування речей відокремлювалось від їх сутності, таким самим розщепленим виявлялось і буття людини. Сутність та існування збігались лише у бутті бога.
  2. Види бідності та їх сутність
  3. Значення в харчуванні, сутність процесу кисло­молочного бродіння
  4. І. ОБЛІК БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ У ВЗВОДІ.
  5. ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС БОЙОВОГО ЗЛАГОДЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ.
  6. Присутствиеприсутність, -ності, ж.

НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

 

Правовою основою бойової, мобілізаційної підготовки та мобілізації є Конституція України, Закони України “Про оборону України”, Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та інші закони України, накази МО України, накази, директиви начальника ГШ ЗС України, положення Статутів ЗС України а також видані відповідно до них нормативно-правові акти.

Ці керівні документи встановлюють правові основи бойової, мобілізаційної підготовки та мобілізації в Україні, визначають засади організації цих робіт, повноваження органів МО України та державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, а також обов’язки керівництва військових частин і підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, повноваження і відповідальність посадових осіб, обов’язки громадян щодо здійснення мобілізаційних заходів та передбачають:

- повну укомплектованість та доукомплектованість військових частин та підрозділів особовим складом, озброєнням, бойовою технікою;

- наявність та своєчасне поповнення необхідних запасів матеріальних засобів;

- утримання та підтримання в постійної бойової готовності і в справному стані зброї і бойової техніки;

- високу бойову підготовку і, перед усім, польову виучку особового складу;

- бойову злагодженість підрозділів;

- необхідну підготовку командних кадрів і штабів;

- тверду військову дисципліну і організованість особового складу військ, а також пильне несення бойового чергування.

 

Під бойовою готовністю розуміють стан підрозділів і частин, що дозволяють їм у встановлений термін здійснити перехід з мирного на воєнний стан і успішно виконувати бойові завдання.

Найважливішими показниками бойової готовності підрозділів є:

- знання майбутніх завдань і проведення заходів щодо підготовки до їх виконання ще в мирний час;

- чітке несення бойового чергування;

- висока бойова виучка;

- підтримка озброєння і техніки в готовності до бойового застосування;

- утримання запасів матеріальних засобів у необхідних розмірах;

- постійна готовність до відбиття раптового нападу противника, організоване приведення підрозділів у вищі ступені бойової готовності;

- високий морально-психологічний стан, дисципліна і пильність особового складу.

Сутність бойової готовності підрозділів полягає в їхній боєздатності, що визначається сукупністю бойових можливостей щодо виконання завдань відповідно до призначення. Боєздатність залежить від бойової виучки підрозділів, стану боєздатності озброєння і техніки та забезпеченості матеріальними засобами.

Під бойовою виучкою розуміється комплекс знань і умінь особового складу, його морально-психологічний і фізичний стан, навченість і злагодженість підрозділів для виконання завдань у відповідності з призначенням. Бойова виучка військовослужбовців і підрозділів, що визначається їх здатністю узгоджено діяти із застосуванням усіх сучасних засобів боротьби проти сильного противника і максимально використовувати можливості зброї і техніки. Польова виучка офіцерського складу включає також уміння в короткий термін організувати бойові дії і твердо управляти підрозділами в ході бою.Боєздатність військової техніки визначається ступенем підготовленості її до використання для виконання бойових завдань. Основними показниками боєздатності військової техніки є її технічний стан, надійність і величина технічного ресурсу, наявність підготовленого екіпажу (розрахунку), бойового комплекту, засобів транспортування і забезпечення, укомплектованість ЗІПом і експлуатаційною документацією, час приведення в готовність до бойового застосування в будь-яких умовах обстановки. В сучасних умовах скорочення часу переводу військової техніки в повну бойову готовність набуває особливого значення.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 270 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ | Збройні Сили України призначені для збройного захисту незалежності, територіальної цілісності й недоторканості України”. | ВИМОГИ ДО УПРАВЛІННЯ ВІЙСЬКАМИ | НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ | ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА | Диспетчер Низова ланка | АЛГОРИТМ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ | ФОРМИ ТА МЕТОДИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | ФОРМИ ТА МЕТОДИ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СТРУКТУРА УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ| ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС БОЙОВОГО ЗЛАГОДЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)