Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

VІ. Зміст і послідовність виконання завдань.

Читайте также:
  1. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста
  2. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  3. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  4. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  5. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  6. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.
  7. III. Вкажіть номери речень які відповідають змісту текста.

І. Тема: Дослідження властивостей вуглеводів

Робоче місце: лабораторія хімії.

Тривалість заняття: 2 години.

ІІ. Мета: ознайомитись із специфічними фізико-хімічними властивостями мо-но-, ди-, полісахаридів, їх спільними реакціями, з кольоровими реакціями на кожну групу сполук.

ІІІ. Матеріально-технічне оснащення:

- штатив з пробірками;

- електронагрівальний прилад;

- водяна баня;

- пробіркотримач;

- воронки фільтрувальні;

- фільтрувальний папір;

- скляні палички;

-розчини: глюкози 5%, сахарози 2%, та крохмалю, гідроксиду натрію 10%, сульфату купруму 2%, амоніачний розчин аргентум нітрату, сульфатної кислоти, йоду в йодиді калію, реактив Фелінга.

IV. Правила охорони праці:

Інструкція № 1.

Інструкція № 4.

Інструкція № 6.

Інструкція № 7.

V. Короткі відомості з теоретичної частини роботи.

Вуглеводи розглядають як сполуки Карбону з водою з загальною форму-лою Сn(H2O)m. Вуглеводи також називають сахарами. За здатністю до реакції гідролізу всі вуглеводи поділяють на дві групи: моносахариди (монози) – не здатні до реакції гідролізу, і полісахариди (поліози) – здатні до реакції гідро-лізу з утворенням найпростіших вуглеводів.

Моносахариди – найпростіші сахаристі речовини (глюкоза, фруктоза).

Хімічні властивості моносахаридів зумовлені наявністю карбонільної гру-пи (окиснення, відновлення, приєднання, заміщення), спиртових груп (утво-рення сахаратів, етерів і естерів, дегідратація).

Дисахариди належать до складних вуглеводів. Вони складаються з двох залишків моносахаридів, сполучених між собою. Під час гідролізу вони розпадаються на дві молекули моносахаридів.

Дисахариди – природні речовини, містяться у плодах, овочах і утворю-ються за умови часткового гідролізу полісахаридів. До дисахаридів належать сахароза, лактоза, мальтоза. Це тверді речовини, розчинні у воді, солодкі на смак, їх широко використовують у харчовій промисловості.

Сахароза – C12H22O11 здатна тільки до реакцій за гідроксильними групами з утворенням етерів і естерів, сахаратів.

 

Полісахариди – це природні високомолекулярні речовини (біополімери), молекули яких складаються з великої кількості однакових або різних залиш-ків моносахаридів, сполучених між собою кисневими містками. Основними представниками класу є крохмаль, клітковина (целюлоза), глікоген (тварин-ний крохмаль).

Утворення полісахаридів відбувається шляхом поліконденсації молекул моносахаридів: nC6H12O6 → (C6H10O5)n + (n-1)H2O.

 

VІ. Зміст і послідовність виконання завдань.

Дослід 1. Реакція «срібного дзеркала»

В чисту пробірку, вимиту гарячим лугом і промиту дистильованою водою, налийте 3 мл амоніачного розчину аргентум нітрату, потім додайте рівний об’єм 3 % - ного розчину глюкози. Пробірку помістіть на декілька хвилин на водяну баню (при t=70-800С). Що спостерігається? Складіть рівняння відповідної реакції та зробіть висновок. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 271 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Классификация движения по ускорениям| Выполнение

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)