Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Характеристика дієслівних форм

Читайте также:
  1. I. Общая характеристика
  2. III.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНГЛОБУЛИНОВ - АНТИТЕЛ
  3. VI. Речь прокурора. Характеристика
  4. Агрегатные состояния вещества и их характеристика с точки зрения МКТ. Плазма. Вакуум.
  5. Активные операции коммерческих банков и их характеристика
  6. Аментивный синдром, его клиническая характеристика.
  7. Б. Морфологическая характеристика второй стадии дизентерийного колита

 

Назва форми Лексичне значення Граматичні ознаки Синтаксична роль
1. Інфінітив (що робити? що зробити?) Дію або стан особи, предмета: розповідати, милуватися Вид (недоконаний, доконаний); перехідність – неперехідність Присудок, підмет, додаток, рідше означення, обставина
2. Способові форми: а) дійсного способу     б) умовного способу   в) наказового способу     Дію, яка відбуває-ться чи відбудеть-ся реально: пояснив, святкує, запросять   Дію бажану або можливу за певних умов: защедрувала б, зустріли б   Прохання, побажа-ння, спонукання до дії, наказу: відпочинь, нехай дбають     Час (минулий, те-перішній, майбут-ній), для минулого часу – рід, число; для теперішнього й майбутнього – особа й число. Рід, число     Особа, число   Присудок  
3. Безособові дієслова   Дію або стан, що відбуваються неза-лежно від особи, і позначають: - явища природи (світає, смеркає, вечоріє, замело); - стан людини (мо-розить, примари-лося, кортить); - випадковість (повезло, не везе, таланить); - буттєвість (мину-лося, було, не ста-ло) Незмінювана форма Присудок в односкладному реченні
4. Форми на -но, -то Дію, що, як правило, спрямована на об’єкт: пошито сукню, виконано завдання Незмінювана форма Присудок в односкладному реченні
5. Дієприкмет- ник Ознаку предмета за дією : заплетена коса, омиті хліба Рід, число, відмі-нок, вид, час, активний чи паси-вний Узгоджене означення
6. Дієприслів-ник Додаткову дію, пояснюючи в реченні дієслово-присудок : зупинився (коли?) побачивши Христину; ішли (як?) співаючи Вид, час, перехідність – неперехідність Обставина

Вправа 157. Випишіть з уривка дієслова та дієслівні форми, визначте, на яке питання вони відповідають, з’ясуйте їх лексичне значення.

Вечоріло. Сонце, цілий день закрите хмарами, надвечір вибилося з своєї неволі і, сідаючи за гору, обливало червоним світом усе село. Світ, падаючи на сніг, знімався високо вгору, красячи холодне зимнє повітря: здавалося, воно палало-гоготіло. По небу шматками розіслалися хмари темно-зелені, аж чорні, і додавали ще більшої краси прозорому повітрю. Мороз дужчав. З села доносилися нестихаючі викрики жінок, з майдану чувся неугавний клекіт чоловіків. Якось чудно було, якось сумно, як тільки буває зимнього вечора.

Панас Мирний

Видові форми дієслів

Дієслова недоконаного виду (означа-ють незавершену дію) Дієслова доконаного виду (означають дію, яка завершилась або обов’язково завершиться)
прогнозувати будувати креслити нести вчити грюкати витирати запрогнозувати збудувати накреслити принести вивчити грюкнути витерти

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 629 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тестові завдання №16 | Семантичні групи (розряди) прикметників | Прикметників | Відмінювання прикметників | Тестові завдання №17 | Увага! 1. Числівник обидва в непрямих відмінках втрачає частину два-, а збірні суфікс -еро-. | Сполучення кількісних числівників з іменниками | Тестові завдання №18 | Калинолистом ти відповідай | Групи прислівників за походженням та способом творення |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання №20| Перехідні й неперехідні дієслова

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)