Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Увага! 1. Числівник обидва в непрямих відмінках втрачає частину два-, а збірні суфікс -еро-.

Читайте также:
  1. Bідмінювання числівників
  2. Елементи непрямих податків в Україні станом на 1.01.2011 р.
  3. Зв'язок числівників з іменниками
  4. Кожна людина одночасно володіє низкою статусів, частину яких отримує від батьків, а частину набуває сам в процесі життя (соціальних практик) в суспільстві.
  5. НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В СУФІКСАХ
  6. Сполучення кількісних числівників з іменниками
  7. У чоловіка аж обидва уси затіпались; таранкувате лице мов ще дужче порябіло.

2. Числівники чотири, багато в Ор. в. мають закінчення -ма, а числівник багато -ма, -ома.

III. Числівники від п’яти до двадцяти, назви десятків (крім сорок, дев’яносто) та кільканадцять, кількадесят.

 

Відмінок Зразки відмінювання
Н. Р. Д. Зн. Ор. М. сім шістдесят кількадесят семи, сімох шістдесяти, -ох кількадесяти, -ох семи, сімом шістдесяти, -ом кількадесяти, -ом сім або сімох шістдесят або -ох кількадесят або -ох сьома, сімома шістдесятьма, -ома кількадесятьма, -ома ... семи, сімох... шістдесяти, -ох... кількадесяти, -ох

Увага! 1. Під час відмінювання в основах числівників шість, сім, вісім відбувається чергування голосного і з о, е: шість – шести, вісім – восьми.

2. У числівниках на –дцять та складних відмінюється тільки друга частина. Перед закінченням -ох, -ом, -ома та в Ор. в. перед -ма після [т] пишеться м’який знак.

3. Усі ці числівники можна відмінювати як збірні, тобто в непрямих відмінках вони прийматимуть закінчення збірних числівників: сімох, шістдесятьох, кількадесятьох (Р. в.), сімом, шістдесятьом, кількадесятьом (Д. в.), сімох, шістдесятьох, кількадесятьох (Зн. в.) і т. д. У числівниках від п’яти до десяти після м’яких [т] і [с] пишеться у кінці та середині слів м’який знак.

Але: відмінювати треба тільки за одним способом, напр.: п’ять, п’яти, п’яти, п’ятьма,... п’яти або п’ять, п’ятьох, п’ятьом, п’ятьома,... п’ятьох.

IV. Числівники сорок, дев’яносто, сто в усіх відмінках, крім Н. та Зн., мають закінчення : сорока учнів, сорока учням, із сорока учнями, на сорока учнях.

V. Назви сотень.У числівниках цього типу змінюються обидві частини: перша – як прості числівники.

 

Відмінок Зразки відмінювання
Н. Р. Д. Зн. Ор. М. триста шістсот кількасот трьохсот шестисот кількохсот трьомстам шестистам кількомстам триста шістсот кількасот трьомастами шістьмастами кількомастами ...трьохстах...шестистах...кількохстах

 

VI. Числівники тисяча, мільйон, мільярд, нуль відмінюються як іменники відповідної відміни та групи (тисяча – І відміна, мішана група, мільйон, мільярд – ІІ відміна, тверда група, нуль – ІІ відміна, м яка група).

У складених кількісних числівниках відмінюються всі складові елементи за тим типом, до якого вони належать.

 

Відмінок Зразки відмінювання
Н. Р. Д. Зн. Ор. М. чотириста двадцять дев’ять п’ятсот сорок чотирьохсот двадцяти дев’яти п’ятисот сорока чотирьомстам двадцяти дев’яти п’ятистам сорока як у Н.в. чотирмастами двадцятьма дев’ятьма п’ятьмастами сорока … чотирьохстах двадцяти дев’яти...п’ятистах сорока

 

У дробових числівниках перша частина відмінюється, як кількісний числівник, а друга – як порядковий.

 

Відмінок Зразки відмінювання
Н. Р. Д. Зн. Ор. М. одна шоста дві треті однієї (одної) шостої двох третіх одній шостій двом третім одну шосту дві треті однією шостою двома третіми … одній шостій... двох третіх

 

Увага! Числівники половина, третина, чверть відмінюються як іменники.

Числівники півтора, півтори, півтораста не відмінюються.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 245 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ | Українська савана | Лексико-граматичні групи іменників | I. Рід іменників | ІІ відміна | Зразки відмінювання іменників ІІ відміни | Тестові завдання №16 | Семантичні групи (розряди) прикметників | Прикметників | Відмінювання прикметників |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання №17| Сполучення кількісних числівників з іменниками

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)