Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

НІ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

Читайте также:
  1. Написання частки не з різними частинами мови
  2. НЕ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ

 

Разом Окремо
1. З іменниками, прикметниками, прислівниками, які без ні не вжи-ваються: нісенітниця, нікчемний, нізвідкіля.   2. Із займенниками та прислівниками: ніхто, ніщо, нізащо, нікуди, нітрохи. 1. Для посилення заперечення: ні копійки не отримав, ні слова не сказав. 2. У стійких словосполученнях: ні вдень ні вночі, ні живий ні мертвий. 3. У непрямих відмінках заперечних займенників, якщо між часткою і зай-менником з’являється прийменник: ні з ким, ні до кого.

 

 

Вправа 100. Прочитайте подані речення, визначте в них слова з частками не, ній поясніть їх правопис.

1. Ні собі, ні підлеглим Брянський не давав у горах спокою (О. Г.). 2. Сум’яття огорнуло його таке, що не міг навіть нічого сказати (П. З.). 3. Ніхто не може назвати себе щасливим до останньої своєї хвилини (Р. Іван.). 4. Дорога буде ні туди, ні звідти (Л. К.). 5. Ніщо тепер не може заспокоїти серця (М. Ст.). 6. Шовкун – чоловік ні дурний, ні розумний (П. М.). 7. Ніколи не треба розгублюватись перед небезпекою (О. Г.). 8. Не даючи слова промовити, він читав мені усяку нісенітницю (М. Коц.). 9. Ніколи селянин не був не підготовлений до весни (В. Ск.). 10. А спершу здавалося, що тут ні звірів, ні птахів (В. Логв.). 11. Величним видався не бачений досі степ (М. О.). 12. Кушпеля не мав до чого причепитися, затіяти сварку і був змушений тільки ковтати власну нікчемність, власну зайвість. 13. Вся рудизна Нюми, все ластовиння світилося, мовби непригаслі жарини. 14. Штурман нарікає, що такої негоди у морі він не пригадує, і скаржиться, що цей наш вихід хтось не продумав, що наказ не далекоглядний, не кмітливий. (В. Логв.). 15. Нічого не міг придумати Ізяслав, щоб провчити Болеслава, аби не зазіхав на чуже (П. Угл.).

Вправа 101.Запишіть подані слова, опускаючи риску. Обгрунтуйте їх написання.

Ні/з/чим, ні/на/що, ні/шість, ні/в/сих ні/в/тих, ні/чим, ні/з/чим, ні/в/року, ні/скільки, ні/за/що, ні/би/то, ні/до/чого, ні/при/чому, ні/собі ні/людям, ні/рік, ні/озер, ні/який, ні/кчема, ні/трохи.

 

Вправа 102. Спишіть речення, дотримуючись правил написання часток не, ні.

1. Час уже й лягати, бо завтра ні/світ ні/зоря вставати (В. Чем.). 2. На чужині не/ті люди, тяжко з ними жити, ні/з/ким буде поплакати, ні/поговорити (Т. Ш.). 3. У лісі вже ні/чого не/цвіте (М. Вінгр.). 4. Ніч колихала так ласкаво, проте не/спалося ні/як (М. Рил.). 5. Моє не/чуване терпіння ні/хто не/переміг (Л. К.). 6. Льотчик на мить перестає бути льотчиком, і не/має ні/шалених надзвукових швидкостей, ні/команд, ні/тривог, ні/не/безпеки (О. Г.). 7. Ні/хто ні/коли не/бачив старого на базарі зі своїм рукотворінням (Гр. Т.). 8. Хворобу не/змогли вигнати ні/піч, ні/парене зерно, ні/добра чарка (М. Ст.). 9. Вирушаючи до лісу, не/всі пам’ятають священне правило: корінець боровика ні/за/яких обставин не/можна виривати, а лише підрізати (В. Ск.). 10. Але ні/на вулиці, ні/на городах не обзивалися кроки дідугана (М. Ст.). 11. На двох наступних платформах не/виявляю ні/яких порушень і не/маю найменших зауважень. 12. Ми уподобали собі пагорбок над потічком і не/скорими літніми вечорами перебирали в пам’яті всі знані і не/знані нами жаринські історії. 13. Не/жарке сонце зганяє з пагорбків останні латки снігу. 14. Попід стінами тягнуться довгі тесані лави, що сходяться в кутку, там же стоїть не/накритий ні/чим, з масивними ніжками стіл (М. О.). 15. Ні/звідки й не пахло грозою – і небо, і ліси мали дрімливий перепочинок літа (М. Ст.). 16. Таким безлюдним, тихим, не/займано чистим вона, здається, ще ні/коли не/бачила свого міста (А. Хор.). 17. Ні/чого не/ясно. Поки що самі лише передчуття. 18. Де йдуть, і пісня лине за ними, не/голосна, задумлива, сумовита. 19. Новий, не/знайомий для Єльки зачіплянський світ. Іноді прокравшись до паркана, не/помічена, подовгу дивиться вона з темряви на людей Зачіплянки… (О. Г.). 20. Низько над самою водою летів прудкий табунець качок і, не/долетівши до очеретів, звернув ліворуч, пропав. У завороженому прибережному дзеркалі не/правдоподібно тонко й виразно, донизу верхівками, вимальовувався ліс (Є. Гуц.). 

Запитання для самоперевірки

1. Як пишуться складні прийменники?

2. Поясніть відмінності у написанні складних і складених прийменників.

3. Які сполучники пишуться разом?

4. Як пишуться сполучники, що мають при собі частки? Наведіть приклади.

5. Як відрізнити сполучники від однозвучних поєднань слів?

6. Сформулюйте правила, за якими не пишеться зі словами разом, а за якими окремо.

7. Як пишеться ні зі словами різних частин мови? Наведіть приклади написанняні разом та окремо.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 227 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ ТА ФОРМОТВОРЕННІ | СПРОЩЕННЯ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ | ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ | Порівняйте | ПРАВОПИС РОСІЙСЬКИХ ПРІЗВИЩ ТА ГЕОГРАФІЧНИХ НАЗВ | ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ІМЕННИКІВ | ПРАВОПИС СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ | Прислівникові сполучення пишуться окремо | Порівняйте | Порівняйте |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
НЕ З РІЗНИМИ ЧАСТИНАМИ МОВИ| Українська савана

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.008 сек.)