Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

СПРОЩЕННЯ У ГРУПАХ ПРИГОЛОСНИХ

Читайте также:
  1. Змiни в групах приголосних
  2. Зміни приголосних при словотворенні
  3. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ ТА ФОРМОТВОРЕННІ
  4. М'який знаку словах iншомовного походження пишеться пiсля приголосних д, т, з, с, л, н
  5. ПОДВОЄННЯ БУКВ УНАСЛІДОК ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ
  6. Подвоєння приголосних на письмі
  7. Подовження приголосних

 

При словозміні і словотворенні іноді виникає важкий для вимови збіг кількох приголосних, тому в процесі мовлення один з приголосних, здебільшого розміщений усередині, випадає, тобто відбувається спрощення. Найчастіше спрощуються приголосні т,д,рідше к,л,р.

 

Правила Приклади
1. Найчастіше відбувається спрощен-ня у таких групах приголосних: [ждн] – [жн] [здн] – [ зн] [стл] – [сл] [стн] – [сн] Винятки     [рдц] – [рц] [слн] – [сн] [скн] – [сн]     [зкн] – [зн] 2. Спрощення не відбувається у прик-метниках, утворених від іменників ін-шомовного походження, що закінчую-ться на -ст, хоч у вимові спрощення допустиме. 3. Лише у вимові відбувається спро-щення у сполуках -стц- у Д., М. від-мінках однини іменників жіночого ро-дута-стч- у присвійних прикмет-никах. тиждень – тижневий виїзд – виїзний щастя – щасливий перстень – персні кістлявий, хвастливий, хвастнути, шістнадцять, пестливий, хворостняк, зап’ястний серденько – серце масло – масний тиск – тиснути, але: випуск – випускний, виск – вискнути, риск –рискати брязк – брязнути, але: брезкнути аванпост – аванпостний, баласт – баластний, компост – компостний, контраст – контрастний, форпост – форпостний   артистка – артистці, артистчин невістка – невістці, невістчин

 

 

Вправа 68. На місці крапок поставте, де потрібно, пропущені букви, поясніть правопис слів.

Безвиїз…но, корис…ливий, мес…ник, контрас…ний, со…нце, пріс…ний, якіс…ний, захис…ний, кіс…лявий, сер…це, шелес…нути, ненавис…ний, курсан…ський, хворос…няк, гіган…ський, ціліс...ний, чес…ний, кар’єрис…ський, у кіс…ці, словес…ний, шіс…десят, ях…смен, ровес…ник, очис…ний, у хус…ці, хрус…нути, капос…ний, проїз…ний, повіс…ці.

 

Вправа 69. Перекладіть слова українською мовою, порівняйте їх написання у росій-ській та українській мовах.

Счастливый, радостный, устланий, страстный, эмигрантский, постный, областной, университетский, медалистке, безжалостный, недельный, невестке, скоростной, консультантский, поздний, устный, костлявый, городской, властный, совестный, буревестник, завистливый, нацистский.

 

Вправа 70. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, пропущену букву.

1. Я трохи заспокоївся, приліг і довго слухав потім, як десь у подушці стугонить моє сер…це (Гр. Т.). 2. Харч у мене був бідненький: черства солда…ська хлібина, покраяна на великі нерівні шматки, грудка маргарину та сірникова коробочка солі (Гр. Т.). 3. У високому очіпку, у квітчастій здоровій хус…ці на голові, вона стала молодицею ще вища й показніша (Н.-Л.). 4. Брів ластів’ячих лет заб’ється в змор…ок сіть, розм’якне тіла мідь (Д. П.). 5. Люблю ту пору благовіс…ну, коли до неї, як до пісні, свою я голову хилю (М. Вінгр.). 6. Замість лісів тепер с…лався землею чорний килим повзучих смерек, в якому плутались ноги (М. Коц.). 7. Всі чес…ноти людські заіскряться росою (М. Нагн.). 8. Світе мій гучний, мільйонноокий, пристрас…ний, збурунений, німий, дай мені свій простір і неспокій (В. Сим.). 9. Батько вчительки був чудний нещас…ливий чоловік (М. Груш.). 10. Мати увечері своїм пес…ливим голосом нашепче дитині про любов до всього живого (П. М.). 11. Бряз...не клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів (Л. Укр.). 12. Діти прис…нули по городі врізнобіч, ніби горох (Є. Гуц.). 13. Усі в сім’ї сплять, а невіс…ці молоти велять (Н. тв.). 14. Саги у лататті срібнім, від паморозі сивиною, стоять у присмерку край колій проїз…них (М. Зер.). 15. Поезія – це діло совіс…не, не грайся нею безпричинно (А. Мал.). 16. Беата, нічого не розуміючи, допитливо позирала на че…нця (П. Угл.). 17. Старі й малі проводять в останню дорогу свого Кобзаря, свого захис…ника (М. О.). 18. Хаблак лаяв коректорів: той у відпус…ці, той на сесії, а редактор, як завжди, уповноважений. 19. Здавалося, Іванові на хвилю відкрився інший світ, що існує поза ненавис...ними терехівцями і буденністю (В. Др.). 20. Часто збиралася в Косачів студен...ська молодь. 21. Треба було зібрати рушники, наплести вінків, поговорити з учас...никами вечора... (М. О.). 22. Качуренко підійшов до столу, оглянув усе, що лежало на ньому, мерзлякувато потер долоні, зблис...нувши зголоднілими очима (Ю. Зб.). 23. Коли стає тос...но за все, стає жалко всього на світі. 24. Війська 3-го Українського фронту наступали з плацдарму біля Бендер на захід уздовж знаменитого Троянового валу, обходячи з півдня кишинівське угрупування німецько-фашис...ських військ (О. Г.). 25. Капітан лежав на канапі у смугастій піжамі і читав дореволюційний “Морський віс...ник”.

 

Запитання для самоперевірки

1. Чому відбувається спрощення приголосних звуків?

2. Назвіть групи приголосних, у яких відбувається спрощення.

3. Які звуки найчастіше спрощуються?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 250 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В СУФІКСАХ | НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В ПРЕФІКСАХ | ПРАВОПИС [И] , [І] В КОРЕНЯХ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ | И] , [І] В ІНШОМОВНИХ СЛОВАХ | ЧЕРГУВАННЯ У-В, І-Й | ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА | ВЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА | ПОДВОЄННЯ БУКВ УНАСЛІДОК ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ | ПОДВОЄННЯ БУКВ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ | ПРАВОПИС ПРЕФІКСІВ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ ТА ФОРМОТВОРЕННІ| ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.015 сек.)