Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ВЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА

Читайте также:
  1. Безнаказанным не остается!
  2. Брендинг и PR: от торгового знака зонтичному бренду
  3. В якому випадку не порушені правила вживання іменників у ОДС?
  4. Вариация признака
  5. Вживання апострофа
  6. Вживання апострофа
  7. ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА

 

Правила Приклади
М’який знак пишеться: 1) після д, т, з, с, ц, л, н, які позна-чають м’які приголосні, в кінці слова; 2) після цих же літер у середині слів перед твердими нешиплячими приго-лосними; 3) після л перед будь-яким наступним приголосним (навіть м’яким та шип-лячим); 4) у суфіксах -ськ-, -зьк, -цьк, -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -юсіньк-, -ісіньк-;   5) для позначення м’яких та пом’я-кшених приголосних у середині і в кінці складу перед о; 6) у родовому відмінку множини іме-нників жіночого роду м’якої групи І відміни та іменників середнього роду ІІ відміни на -нн(я), -ц(е); 7) у формах дієслів дійсного та нака-зового способу; 8) в іншомовних словах після д, т, з, с, л, н,передя, ю, є, ї, й;   9) у кінці слів відповідно до вимови.   М’який знак не пишеться: 1) після губних, шиплячих, р в кінці слова та перед наступним приголос-ним; 2) перед постійно м’якими (або пом’я-кшеними) та шиплячими приголос-ними; Примітка. М’який знак зберігається в похідних словах (формах слова) перед буквами, що позначають м’які приго-лосні та шиплячі, якщо він наявний у твірному слові (початковій формі). 3) в українських іменах відповідно до вимови; 4) між літерами, що позначають м’які приголосні; 5) у буквосполученнях зк, ск,що вхо-дять до різних частин слова, тобто не є суфіксами; 6) в іншомовних словах після ц. честь, стань, сіль, тінь, біль низько, донька, боротьба, візьму, спі-льний, Валька кільце, їдальня, Гуцульщина, рибаль-ський київський, запорізький, донецький, доленька, рибонька, рідненький, темнісінький льотчик, трьох, тьохкати, бадьорий, Панфьоров, Верьовкін віталень, земель, пісень, знань, ста-рань, місць, сонць спить, сплять, спиться, стань, ста-ньмо, станьте, пишуть портьєра, монпансьє, Ньютон, донья, медальйон, бульйон, але: мадяр, нюанс Рафаель, автомобіль, герань голуб, сім, насипте, аптекар, Харків, перевірте, облич, їдеш, граєшся, але: Горький окунці, тонший, камінчик, уманський, прип’ятський, Ірпінщина, але: тьмяний, різьбяр, женьшень, Маньчжурія, бриньчати донька – доньці, доньчин, нянька – няньчин, няньчити, візьму – візьміть, Валька – Вальчин Наталя, Тетяна, Уляна, Касян, Оме-лян, Севастян життя, зілля, ллється, волосся, роз-зява ковзкий, порский, плаский (плоский), різкий, дерзкий, боязкий палац, плац, шприц, Суец, кварц

 

Вправа 42. Поясніть вживання м’якого знака в поданих словах. Доберіть до кожної пари власні приклади.

Гостинці – пальці; віконце – мильце; корінь – корінчик; найтонший – найбільший; деренчить – бриньчить; лазня – читальня; гуцул – Гуцульщина; Урал – уральський; Казань – казанський; няньчин – Оксанчин; на черешеньці – на скатертинці; на ляльці – на сопілці; сіль – стіл; лазь – перелаз; вузький – дерзкий; внучатко – внученька.

 

Вправа 43. Вставте, де треба м’який знак.

Окун… – окун…ці; камін… – камін…ці; Оріл… – оріл…с…кий; голубон…ка – голубон…ці; скрин…ка – у скрин…ці; Оболон… – оболон…с…кий, господар… – господар…с…кий; снит…ся – сниш…ся; цвірін…кає – цвірін…чить; рубец… – рубіж…; портфел…чик – пострибун…чик; свашен…ка – свашеч…ка; сал…це – сон…це; красен… – красун…чик; дерен…кати – дерен…чати; велетен… – велетен…с…кий; Уман… – Уман…щина; Марин…чин – дон…чин, бояз…кий – слиз…кий.

 

Вправа 44. На місці крапок поставте, де треба, м’який знак. Поясніть, у яких випадках м’якість приголосних в українській мові не позначається.

Ослін…чик, ремін…ці, їдал…ня, хвилюєш…ся, Ул…яна, січ…, Ман…чжурс...кий, майбут…нє, вухан…, кабан…ча, шіст…сот, сон...ко, винян…чити, дяд…ко, Іван…чишин, майбутн…ого, л…лю, клин...чик, морал…лю, Віден…, віден…с…кий, Омел…чук, шахтар…, слиз…кий, біл…ченя, на хмарин…ці, у долон…ці, Юл…ці, Анжел…ці, мен…шен...кий, Гор…кий, піз…ній, Вар…чин, нен…чин, русал…чин, Трет…яков, Трет…як, шевал…є, кол…с…кий, пот…мяніння, різ…блення, кущ…, долен…ка, на волен…ці, мерз…кий, пан…щина, словац…кий, гал...орка, едел…вейс, монпанс…є, Хар…ків, парасол…ка, лисон…чин, ад…ю, Степан…чук, прип’ят…с…кий, мад…яр, жнивар...с...кий, з…ліст…, шампін…йон, Жул…єн, Сант...яго, груз...ко, гомел...с...кий, Віл...н...юс, котил...йон, на вікон…ці, фел...єтон, пас...янс, сер…йозний, трел...яж, Кордил...єри, посун...ся, рел...єф, дівчин...ці, суміш…, Дон…ченко, карпат…с…кий, сукон…ка, в ал…тан…ці, бракон…єрство, Ул…янов, Д…яченко, пен…юар, Ет…єн, рант…є.

 

Вправа 45. Поставте іменники у давальному відмінку. В один стовпчик випишіть іменники з м’яким знаком, а в другий – без нього; поясніть написання слів.

Колиска, фіалка, долинка, вчителька, невістка, читальня, циганка, Параска, люлька, пилка, тітонька, жилка, доріженька, лялька, яблунька, Галька, голка, полька, ручка, Пріська, болонка, Тетянка, Зінька, бджілка, кицька.

 

Вправа 46. Перепишіть, вставляючи, де потрібно, м’який знак, поясніть його вживання.

1. Зніми мені леген...кою рукою сніжинку із брови, а з серця – лід (Д. П.). 2. Обнімає ніч… зорю за плечі, син…о посміхається зоря (М. Вінгр.). 3. Заломи на капелюсі крило бравіше, ввіткни зверху пір’їну, і міг би ним вимахувати який-небуд… середн...овічний кабал…єро (О. Г.). 4. Довгі осінні вечори вони проводили разом за круглим столом при світлі т…мяної лампи (М. Коц.). 5. І стіни, і кімнати були заставлені скринями, скрин...ками та усякими пакунками з князівс...ким добром (Н.-Л.). 6. Коли ескадрил…я йшла на зближення з ворогом, командир піднімав руку особливим знаком (Б. О.). 7. Місяц… на ясенових сан…чатах спускаєт…ся з горбів (Гр. Т). 8. Велетен…с…кий чоловік чаклував над полум’ям (П. З.). 9. І кожен камін…чик ясним самоц...вітом горить на піщаному дні (С. Б.). 10. Артур видирався по драбин...ці до н...ого й заводив розмову про щит (А. Хор.). 11. Дес… у далекій куз…ні брин…чали стиха струни бандури (О. Г.). 12. А внизу висів на ланцюжкові найбіл…ший медал…йон із зображенням святого Юрія (П. З.). 13. В ту ж мить здригнулася і застогнала під кін…с…кими копитами земля (В. Мал.). 14. Посієш… вчасно – збереш… рясно (Н. тв.). 15. Гаряче повітря танцювало тарантелу по скелях, а в сірих маслинах цикади грали на кастан…єтах (М. Коц.). 16. Світ глибокий, мов колодяз… (Б. О.). 17. Одімчали Шевченка в Оренбург, а звідтіля погнали далі за 300 верств у киргиз…кі степи до Орс…кої кріпості (П. М.). 18. Вже блакитний шовк неба покрився мереживом чорних гіллячок, наче ажурною мантил…єю (М. Коц.). 19. Жен...ці теж хотілося, щоб похід відбувся якомога швидше, бо і в н...ого була причина (І. Сенч.). 20. Старий Кайдаш зганяв зліс…т… біл…ш на невіс…т…ці, ніж на своїй жін…ці (Н.-Л.). 21. Досі викликают… захват неповторні художні вироби старого Межиріч…чя, живут… і в наші дні, щоразу оновлюючис…, гуцул…с…ке різ…бярство й витон…чене мистецтво решетилівс…ких вишивал…ниц… (О. Г.). 22. Табун...ці пташок шугали над полем (О. Десн.). 23. Не випускаючи із рук керма, Стефанія показала бракон...єрам свою рушницю. 24. Кімната була умебл...ована більше, ніж скромно: канапа, ліжко, стіл, старий шифон...єр, у якому Валентин мав зберігати свої речі. (В. Логв.). 25. Гатив дерев’яним молотком, і горобці, що з ранку до вечора цвірін...чали на яблуні, нишкли. 26. Він проводив долонею по слиз...кому, з п’ятачками спиц... ободу (В. Др.). 27. Поліна винян...чила Байраченкам дитину, підросла, освоїлас... з містом і, з дозволу господарів, залишилась у них жити (А. Хор.).

 

Вправа 47. Перекладіть українською мовою.

Календарь, вещь, кровь, восемь, степь, Муравьев, Скопье, курьез, барельефчик, блюз, Мольер, пеньюар, Рейкьявик, варьете, редактируешь, донья, нюанс, Женевьева, Ньюфаундленд, тоньше, уменьшить, фокстерьер, Наталья, колье, крупье, монсеньер, хорольский, меню, Кельн, интервью, биллион, бильярд, Себастьян, сеньерита, Алябьев, Панкратьев, Оливье, досье.

 

Вправа 48. Утворіть прикметники із суфіксом –ин. Поясніть їх написання.

Мелашка, нянька, дочка, Ванька, Людмилка, приятелька, тітка, зозулька, Світланка, галка, снігуронька, кізонька, Тамарочка, Віталька, Палашка.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 554 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Групи синонімів за характером уживання | З погляду походження | Тестові завдання № 1 | НАГОЛОС | Правила вживання е, и на позначення ненаголошених звуків | НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В СУФІКСАХ | НЕНАГОЛОШЕНІ [Е] , [И] В ПРЕФІКСАХ | ПРАВОПИС [И] , [І] В КОРЕНЯХ УКРАЇНСЬКИХ СЛІВ | И] , [І] В ІНШОМОВНИХ СЛОВАХ | ЧЕРГУВАННЯ У-В, І-Й |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА| ПОДВОЄННЯ БУКВ УНАСЛІДОК ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)