Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вживання апострофа

Читайте также:
  1. В якому випадку не порушені правила вживання іменників у ОДС?
  2. Вживання апострофа
  3. ВЖИВАННЯ АПОСТРОФА
  4. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ
  5. ВЖИВАННЯ М’ЯКОГО ЗНАКА
  6. Особливості вживання дієприслівників

 

Правила Приклади
Апостроф уживається для позначення роздільної вимови перед я, ю, є, ї:   1) В українських словах   а) після б, п, в, м, ф, якщо перед ними немає інших букв на позначення приголосних (крім р), які належали б до кореня;   б) після р у кінці складу;   в) після б, п, в, м, ф, р, к у власних назвах;     г) після префіксів та першої частини складних слів, які закінчуються буквами на позначення приголосних.   2) В іншомовних словах після б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш та після р у кінці складу, а також після префіксів, які закінчуються буквами на позначення приголосних.   Апостроф не вживається:   1) Перед я, ю, є в українських і іншомовних словах:   а) після б, п, в, м, ф, коли перед ними стоять інші букви на позначення приголосних (крім р), які належать до кореня;   б) після б, п, в, м, ф, г, к, х, ж, ч, ш та після р на початку складу, якщо я, ю, є, позначають м’якість попередніх приголосних;   2) Перед сполученням -йо-.     Голуб’я, п’ють, на верхів’ї, сім’єю, мереф’янський Довір’я, сузір’я, бур’ян Аляб’єв, Куп’янськ, В’яземський, В’ячеслав, Пом’яловський, Прокоф’єв, Захар’їн, Лук’ян Під’їхати, роз’яснення, з’юрмитися, дит’ясла, пів’яблука, але: пів-Європи (власна назва) Об’єкт, комп’ютер, інтерв’ю, прем’єра, верф’ю, к’янті, Х’юстон, Руж’є, миш’як, екстер’єр, ад’юнктура, ін’єкція, кон’юнктивіт, кон’юнктура Мавпячий, морквяний, духмяний, Але: торф’яний, верб’я, черв’як Бязь, дебют, пюре, гравюра, Мюнхен, фюзеляж, Гюго, кюре, манікюр, кювет, брязкіт, рюмсати, Рєпін Соловйов, серйозний, курйозний

 

 

Пам’ятайте, що у префіксах роз-, без- завжди пишеться з, бо кінцевий приголосний – дзвінкий (безтактний, безкоштовний, розташований, розповсюджений).

 

Пригадайте словосполучення к а ф е “ Пт а х - перед підкресленими літерами завжди пишеться префікс с- (сказати, сфотографувати, спитати, створити, схвалити).

 

Важливо розрізняти префікси при-, пре-, прі-: префікс при- вживається для вираження наближення, приєднання (прибувати, приписувати, приклеювати); пре- - для вираження найвищого ступеня ознаки (превеликий, премудрий, предобрий); прі- вживається лише в словах прізвище, прізвисько, прірва.

Префікси пред-, перед-, пере- пишуться завжди через е: представник, перебудова, пред’явити.

Префікси від-, під-, між- завжди пишуться через і: відчиняти, підбирати, міжміський.

 

Дієслова з префіксом ви- вказують напрям дії зсередини: вивезти, вирішити, вивчити.

 

Відповіді на запитання: „Як вимовляються і пишуться українські прізвища?” та „Які особливості написання мають прізвища слов’янського походження в українській мові?” знайдете в запропонованій нижче таблиці:

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 275 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста | Тема 1. Функції мови | Тема 2. Поняття мовної норми в офіційно-діловому і науковому | Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній | Інформатики, прикладної лінгвістики та інших | Документа | Зміни приголосних при словотворенні | Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту | Оформлення документів | Документа |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Дві букви чи одна?| Російські прізвища

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)