Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Російські прізвища

Читайте также:
  1. Постмодернізм в західноєвропейській та російській літературі.

 

Е чи Є? ЙО чи ЬО? И чи І?

 

Буква в рос. Мові Позиція Буква в укр. Мові Приклади
  Е після букв на позначення приголосних     Е Лермонтов, Некрасов, Воскресенський, Смеліков
  у суфіксі –ев(а) після ц, ж, ч, ш, щ   Е Непринцев, Бестужев, Тютчев, Вахрушева, Гнатищев
  на початку слів   Є Євтушенко, Єсенін, Єршов
    у середині слів після букв на позначення голосних, апострофа і м’якого знака     Є Санаєв, Одоєвський, Валуєв, Аляб’єв, Прокоф’єв, Власьєв, Ананьєв
Е у суфіксі –єв, -єєв після букв на позначення приголосних, крім ц, ж, ч, ш, щ     Є Голубєв, Дягілєв, Тургенєв, Лазарєв, Берендєєв, Федосєєв, Менделєєв
  у корені, якщо рос. е відповідає укр. І   Є Бєдний (бідний), Лєсков (ліс), Рєпін (ріпа), Сєров (сірий)
  на початку слова і складу   ЙО Йолкін, Бугайов, Соловйов
  у середині і в кінці складу ЬО Верьовкін, Корабльов, Алфьоров
Ё в утвореннях від імен, спільних для рос. і укр. Мов   Е Артемов, Семенов, Федоров
  під наголосом після ч, щ   О Рогачов, Щипачов, Борщов
Э Завжди   Е Ельконін, Ешпаєв
Ы Завжди   И Курицин, Чаплигін, Черних
  Після ж, ч, ш, щ, ц перед буквами на позначення приголосних   И Жилікін, Тучин, Шишков, Рощин, Циркунов
  в утвореннях – від назв і імен, спільних для рос. і укр. Мов И Рибовський, Куликов, Гаврилін, Пивоваров, але: Філіпов, Нікітін, Ніколаєв
И у префіксі при-   И Приточний, Припасов
  у суфіксах –ик, -ич, -иц, -ищ, -ович, -євич И Петриков, Галич, Сосницин, Батищев, Станюкович, Воблаєвич
  на початку слова та після букв на позначення приголосних, крім ж, ч, ш, щ   І Іванов, Бібиков, Кульмінський, Пушкін, Анікін, Багіров
  Після букв на позначення голосних, апострофа і м’якого знака   Ї Абраїмов, Зоїлов, Мар’їн, Захар’їн, Ананьїн, Ільїн

Щоб умітиутворювати і відмінювати чоловічі і жіночі імена по батькові,

необхідно опрацювати матеріал посібника „Мова ділових паперів” Паламар Л.М., Кацавець Г.М. на сторінках 36 – 40.

Провідміняйте своє прізвище, ім’я та ім’я по батькові.

 

Якщо Ви опрацюєте теоретичний і практичний матеріал вищезгаданого посібника на сторінках 47 – 49, то знайдете відповідь на запитання: „Що таке звертання і як воно оформлюється на письмі?”

 

До складу української лексики входять слова, запозичені з інших мов, пристосовані до орфоепічних та орфографічних норм сучасної української літературної мови. Значна кількість активної науково-технічної термінології - саме іншомовного походження. Будь-який фахівець повинен володіти термінологією своєї галузі, лексикою ділової сфери спілкування, а також правилами написання слів іншомовного походження. Іншомовні слова збагачують словник української мови, але пам’ятайте, якщо крім іншомовного є українське слово, то необхідно використовувати саме його. Сучасні умови життя сприяють появі значної кількості іншомовних слів, та більшість з них зайві для питомої мови, бо найчастіше в ній наявні всі необхідні слова для позначення предметів, явищ, станів, які існують.

 

Досить складним для студентів є правопис слів іншомовного походження.

Допоможе оволодіти ним матеріал посібника „Мова ділових паперів” на сторінках 66 – 67 та наведена нижче таблиця:

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 995 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста | Тема 1. Функції мови | Тема 2. Поняття мовної норми в офіційно-діловому і науковому | Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній | Інформатики, прикладної лінгвістики та інших | Документа | Зміни приголосних при словотворенні | Дві букви чи одна? | Оформлення документів | Документа |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Вживання апострофа| Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)