Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній

Читайте также:
  1. Духовно-ціннісні основи людини
  2. Клест-сосновик — Loxia pytyopsittacus
  3. Методичні основи маркетингового аналізу Інтернет-комунікацій.
  4. Невербальні компоненти спілкування. Слухання і його роль в комунікації
  5. Основи консервування молока і види молочних консервів
  6. Основи культури української мови
  7. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Формах

 

Вивчаючи дану тему, необхідно звернути увагу на такі питання:

 

1. Що значить „професійна комунікація”?

2. Що значить „писемне ділове мовлення”?

3. Що таке „одиниця писемного мовлення”?

4. Якими способами передається писемне мовлення?

5. Що таке „усне ділове мовлення”?

6. Яка лексика характерна для усного мовлення?

7. Які речення частіше вживаються в усному мовленні?

8. Які допоміжні засоби висловлення використовуються в усному мовленні?

9. Що є характерною ознакою усного мовлення?

10. Як Ви розумієте слова В.Сухомлинського: „…мовна культура – це

живодайний корінь культури розумової…”?

11. Які можна виділити групи професіоналізмів?

12. Як співвідносяться мовна норма і професіоналізми?

13. Наведіть приклади професіоналізмів Вашого фаху.

14. Наведіть приклади мовних засобів для висловлення згоди, заперечення,

підтвердження тощо.

 

Мова – елемент соціальної сфери, вона є не лише засобом спілкування, а й формує нові виробничі відносини. На підприємствах і в установах словник професійної термінології помітно збагачується новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою.

Знати мову професії – значить вільно володіти лексикою свого фаху, активно її використовувати. Оскільки писемне мовлення передається також графічними знаками, схемами, таблицями, рисунками, необхідно знати особливості добору необхідних даних і мовних елементів при складанні стандартних чи типових документів.

 

Розглядаючи цю тему, слід пам’ятати, що при єдності функцій мова усна і писемна по-різному розв’язують дане питання. Зверніть увагу на те, що обмін думками при усному спілкуванні відбувається безпосередньо, значить, необхідно знати його особливості: синтаксичні, лексичні, доречність використання жестів, міміки, інтонації тощо.

 

Відповіді на всі запитання Ви можете знайти в джерелі літератури № 1 (див. за змістом посібника).

 

Готуючи 14-те завдання теми, зверніться до типових висловів і фраз, наведених в Універсальному довіднику-практикумі на сс.353 – 449, де в кожному розділі подаються відповідні вислови і фрази російською і українською мовами.

 

Література:

1. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К., 2001.

2. Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра,1998.

3. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.: ”А.С.К.”, 2002.

4. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. - К., 1992.

5. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика. - К., 1994.

6. Л.Ю.Шевченко та ін. Сучасна українська мова. Довідник. - К., 1993.

 

 

Тема 4. Специфіка терміносистем економіки, менеджменту,


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 229 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста | Тема 1. Функції мови | Документа | Зміни приголосних при словотворенні | Дві букви чи одна? | Вживання апострофа | Російські прізвища | Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту | Оформлення документів | Документа |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тема 2. Поняття мовної норми в офіційно-діловому і науковому| Інформатики, прикладної лінгвістики та інших

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)