Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 1. Функції мови. При визначенні функцій мови необхідно з’ясувати:

Читайте также:
  1. Документ та його функції. Загальні вимоги до його укладання й оформлення. Ознаки та групи класифікації документів
  2. Економічна суть та функції фінансів. Склад фінансових ресурсів підприємств.
  3. Екскурсія її основні функції. Класифікація екскурсій.
  4. Завдання та функції комерційної служби підприємства оптового ринку
  5. Науковий стиль: функції, характерні ознаки, мовні засоби, різновиди. Словники у професійному мовленні
  6. Національний банк України та його функції.
  7. Основні функції заробітної плати

 

При визначенні функцій мови необхідно з’ясувати:

 

1. Що таке номінативна функція, як вона відображується у сфері

термінології, яку вивчає студент?

2. Що таке комунікативна функція (навести приклади використання цієї

функції у своїй професійній діяльності)?

3. Що таке когнітивна (мислеоформлююча) функція?

4. У чому суть пізнавальної, художньої (естетичної), емоційної,

самовиражальної функцій? Навести приклади.

5. Що гарантує Конституція України для вільного функціонування та

розвитку мов в Україні?

6. Які основні положення “Закону про мови в Українській РСР”?

7. Розкрийте значення понять “державна мова”, “офіційна мова”, “мова

міжнаціонального спілкування”, “національна мова”, “мова національних

меншин”, “сучасна літературна мова”. Визначте їхні функції.

8. Які існують шляхи удосконалення чинного законодавства в царині

мовної політики?

 

При підготовці до практичного заняття з даної теми необхідно опрацювати першоджерела - Конституцію України, насамперед ст.ст. 10, 11, 12, 24, 34, 53 та “Закон про мови в Українській РСР”.

 

Для вірного висвітлення питань треба за допомогою відповідних словників та посібників визначити семантику термінів “ державна мова”, “ офіційна мова”, “ мова міжнаціонального спілкування”, “ національна мова”, “ мова національних меншин”, “ сучасна літературна мова”; з’ясувати, які розбіжності існують між цими всіма термінами.

 

Знання мови – один з основних компонентів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, є засобом пізнання і діяльності, знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.

 

Висвітлення останнього питання передбачає творчий підхід до опрацювання тексту законів, до практики сьогодення. Враховуючи той факт, що “Закон про мови...” приймався ще за часів радянської влади, необхідно порівняти його положення з текстом Конституції, показати, які саме зміни відбулися у нормотворчій базі, що саме регулює питання щодо функціонування мов в Україні.

 

Опрацювавши запропоновану літературу, напишіть стислі, але вичерпні повідомлення на такі лінгвістичні теми:

1) мова як суспільне явище;

2) функції державної мови;

3) функції мови міжнаціонального спілкування;

4) сфери застосування писемної й усної мови;

5) відтворення у мові національної культури, ментальності народу.

 

Література:

1. Конституція України (будь-яке видання).

2. “Закон про мови в Українській РСР” від 28.10.1989 р.

3. Юридичний словник-довідник. – Femina, Київ, 1996.

4. Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери. – К.:”А.С.К.”, 2002.

5. Паламар Л.М., Кацавець Г.М. Мова ділових паперів. – К.: Либідь, 2002.

6. Ю.Жадько, В.Жадько. Мова як поліфункціональне духовне явище. –Запоріжжя., 1998.

7. Діденко А.Н. Сучасне діловодство. – К.: Либідь, 2000.

8. Бибик С.П., Михно І.Л., Пустовіт Л.О., Сюта Г.М. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів. – К.: Довіра,1998.

9. Шевчук С.В. Ділове українське мовлення. – К., 1997.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 204 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній | Інформатики, прикладної лінгвістики та інших | Документа | Зміни приголосних при словотворенні | Дві букви чи одна? | Вживання апострофа | Російські прізвища | Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту | Оформлення документів | Документа |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста| Тема 2. Поняття мовної норми в офіційно-діловому і науковому

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)