Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дві букви чи одна?

Читайте также:
  1. ВЖИВАННЯ ВЕЛИКОЇ БУКВИ
  2. Создание буквицы.
Привила Приклади
Дві букви для передачі подвоєних приголосних пишемо при збігу однакових приголосних: а) префікса й кореня українських слів, а також слів іншомовного походження, якщо існують відповідні непрефіксальні утворення;   б) кінця першої та початку другої частини складноскорочених слів;   в) кореня або основи на –н(-нь) і суфіксів –н-, -ник, -ниц(я);   г) основи дієслова минулого часу на –с і постфікса –ся.   Подвоєння приголосних передається на письмі:     а) у прикметникових суфіксах –енн-, - анн-, а також у похідних іменниках із суфіксом –ість і прислівниках;   б) у деяких словах (винятки).     Подовження приголосних [д], [т], [з], [с], [ц], [л], [н], [ж], [ч], [ш] після букв на позначення голосних передається на письмі:   а) в усіх відмінках іменників середнього роду ІІ відміни, крім родового множини із нульовим закінченням;   б) в усіх відмінках деяких іменників І відміни, крім родового множини із закінченням –ей;   в) в орудному відмінку однини іменників ІІІ відміни, якщо в називному відмінку основа їх закінчується на один м’який або шиплячий приголосний;   г) у деяких прислівниках;     д) в особових формах дієслова лити(ся) і похідних від нього.   Оббивати, ввечері, віддалік, беззахисний, ззаду; інновація (є новація), іррегулярний (є регулярний), але: анотація, конотація Заввідділу, юннат, військкомат Туманний, ранній, щоденник, письменниця Пронісся, затрясся, розрісся Непримиренний, непримиренність, Непримиренно; старанний, старанність, старанно Бовван, Ганна, лляний, овва, ссати і похідні від них Багаття, багаттю, багаттям, у багатті, але: декілька багать; почуттів, відкриттів (і відкрить) Стаття, статті, статтю, статтею, але: статей; суддя, судді, суддю, суддею, але: судей Миттю (мить), височінню (височінь), ніччю (ніч), але: радістю (радість), щирістю (щирість), любов’ю (любов)     Зрання, спросоння, навмання, попідтинню, попідвіконню   Ллю, ллєш, ллється, виллємо, переллються
Запам’ятайте правопис іншомовних слів з подвоєними буквами (винятки): аннали, бонна, брутто, ванна, мадонна, манна, нетто, панна, пенні, тонна, білль (законопроект), булла, вілла, мулла, мірра; Агресія, акумуляція, алея, апарат, атестат, бароко, беладона, белетристика, бравісимо, ват ( але: Ватт), грим, група, ідилія, інтелектуал, інтелігент, інтермецо, колектив, комісія, комуна, лібрето, піанісимо, піцикато, стакато, сума, фін (фіни), фортисимо, шасі.

 

Шукаючи відповідь на запитання, коли пишеться м’який знак для пом’якшення приголосних, а коли - ні, проаналізуйте дані таблиці і запам’ятайте їх:

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 261 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста | Тема 1. Функції мови | Тема 2. Поняття мовної норми в офіційно-діловому і науковому | Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній | Інформатики, прикладної лінгвістики та інших | Документа | Російські прізвища | Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту | Оформлення документів | Документа |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Зміни приголосних при словотворенні| Вживання апострофа

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)