Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста

Читайте также:
  1. Визначення дисципліни “Економетрія”, її предмет і об’єкт
  2. Глава 5. Порядок формування, організація роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  3. Дальший розвиток за змістом і місцем видання
  4. Джерела формування доходів місцевих бюджетів
  5. Дотримання правил поведінки і дій на зараженій місцевості
  6. ІІ. Опис навчальної дисципліни
  7. ІІ. Предмет, мета і завдання дисципліни

Українська мова

(за професійним спрямуванням)”

для студентів денної форми навчання інституту

 

 

Запоріжжя


Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни “Українська мова (за професійним спрямуванням)” для студентів денної форми навчання / укладач канд.філол.наук, доц. Жадько Ю.І. – Запоріжжя: ЗІЕІТ, 2012.

 

 

Обговорені на засіданні

кафедри українознавства

протокол № 1

від 27 серпня 2012 р.

завідувач кафедри _________

канд. іст. наук, доц.

Саламаха І.В.

 


ЗМІСТ

 

ВСТУП........................................................................................................................4

1.1. Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста.................................4

1.2. Мета навчальної дисципліни..............................................................................4

1.3. Узагальнена характеристика навчальної дисципліни......................................4

1.4. Вимоги до знань та умінь студентів..................................................................5

1.5. Міжпредметні зв’язки дисципліни „Українська мова (за професійним

спрямуванням)”...................................................................................................6

1.6. Організація самостійної роботи........................................................................ 6

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ..........................................................................7

Тема 1. Функції мови..................................................................................................7

Тема 2. Поняття мовної норми в науковому і офіційно-діловому стилях............8

Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній формах...............10

Тема 4. Специфіка терміносистем...........................................................................11

Тема 5. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту документа.....14

Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту документа.....31

Тема 7. Документ та його реквізити. Етапи підготовки і оформлення

документів.....................................................................................................37

Тема 8. Вимоги до тексту документів.................................................................... 39

Тема 9. Основні державні стандарти, що використовуються при

оформленні документа.................................................................................47

Тема 10. Класифікація документів...........................................................................51

Тема 11. Особливості оформлення деяких документів та роботи з ними..........58

Тема 12. Особливості перекладу документів..........................................................60

ТЕСТИ НА ЗАСВОЄННЯ МАТЕРІАЛУ..............................................................63

Тема 1. Функції мови............................................................................................... 63

Тема 2. Поняття мовної норми в науковому і офіційно-діловому стилях...........63

Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній формах................64

Тема 4. Специфіка терміносистем...........................................................................65

Тема 5. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту документа.....65

Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту документа.....67

Тема 7. Документ та його реквізити. Етапи підготовки і оформлення

документів.....................................................................................................68

Тема 8. Вимоги до тексту документів.....................................................................69

Тема 9. Основні державні стандарти, що використовуються при

оформленні документа.................................................................................70

Тема 10. Класифікація документів...........................................................................70

Тема 11. Особливості оформлення деяких документів та роботи з ними..........71

Тема 12. Особливості перекладу документів..........................................................72

КОНТРОЛЬНА РОБОТА..........................................................................................73

ПИТАННЯ ДО (ІСПИТУ, ЗАЛІКУ)……………………………………………...84

ЛІТЕРАТУРА.............................................................................................................86


ВСТУП

Місце навчальної дисципліни у підготовці спеціаліста

 

Дисципліна “Українська мова (за професійним спрямуванням)” є загальноосвітньою для майбутніх спеціалістів – економістів, менеджерів, програмістів, перекладачів і т.д., оскільки охоплює всі ключові розділи української мови, ділового мовлення, справочинства, дає необхідну сукупність теоретичних знань і практичних навичок з ділового спілкування і складання необхідної документації.

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 340 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тема 2. Поняття мовної норми в офіційно-діловому і науковому | Тема 3. Основи професійної комунікації в писемній та усній | Інформатики, прикладної лінгвістики та інших | Документа | Зміни приголосних при словотворенні | Дві букви чи одна? | Вживання апострофа | Російські прізвища | Тема 6. Особливості морфології та синтаксису як основи тексту | Оформлення документів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Розвиток ландшафту| Тема 1. Функції мови

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)