Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Подвоєння приголосних на письмі

Читайте также:
  1. Змiни в групах приголосних
  2. Зміни приголосних при словотворенні
  3. ЗМІНИ ПРИГОЛОСНИХ ПРИ СЛОВОТВОРЕННІ ТА ФОРМОТВОРЕННІ
  4. М'який знаку словах iншомовного походження пишеться пiсля приголосних д, т, з, с, л, н
  5. ПОДВОЄННЯ БУКВ У СЛОВАХ ІНШОМОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ
  6. ПОДВОЄННЯ БУКВ УНАСЛІДОК ПОДОВЖЕННЯ ПРИГОЛОСНИХ
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

В українській мові подвоєння приголосних відбувається внаслідок:

1) збігу однакових приголосних звуків на межі значущих частин слова: беззбройний, цінний;

2) фонетичного процесу уподібнення давнього суфіксаль­ні до попереднього приголосного, тобто прогресивної асиміляції: життя, ніччю, колосся.

В обох випадках довгі приголосні звуки на письмі позначаються двома однаковими літерами. Тому при поясненні подвоєння слід розрізняти, коли воно спричинене збігом однакових звуків, що належать до різних значущих частин слова, а коли є результатом прогресивної асиміляції. Подвоєння відбувається:

1) при збігу двох однакових літер на межі: а) префікса й кореня: беззмістовний, відданий; б) кореня і суфікса: корін­ний, законний, годинник] в) двох суфіксів: письменник, іменник; г) основи дієслова і постфікса -ся: розрісся, піднісся; д) двох частин складноскороченого слова: міськком (міський комітет), військкомат (військовий комісаріат);

2)у наголошених прикметникових і прислівникових суфік­сах -енн-, -анн-: священний, непримиренний, мерзенний, невблаганно, старанно.

 

Примітки:

1. В українській мові, на відміну від російської, н ніколи не подвоюється у суфіксах дієприкметників: нагороджений, сказаний, рублений.

2. Не подвоюється н також у прикметниках, утворених від імен­ників за допомогою суфіксів -ан-, -ин-, -ін- (-їн-): морквяний, ле­бединий, чаїний.

3. Немає подвоєння у прикметниках шалений, довгожданий, буквений, потомствений;

3) подовжуються приголосні звуки [д'], [т'], [з'], [с'], [ц'], [л'], [н'], [ж'],[ч'], [ш'],що стоять між голосними:

а) у деяких іменниках чоловічого та жіночого роду І від­міни: суддя, рілля, стаття (але: статей);

б) в іменниках середнього роду II відміни з кінцевим (графічно -я): знання, життя, зілля, читання. Подовжен­ня зберігається й у похідних прикметниках: життєвий;

в) в іменниках жіночого роду III відміни в орудному відмінку однини: сіллю, заповіддю, міццю, ніччю;

г) у деяких прислівниках: навмання, спросоння, зран­ня, попідтинню, попідвіконню;

4) подовжується звук [л'] в особових формах дієслова лити та похідних від нього дієсловах: ллю, виллєш, нал­лю, зілляти;

5) подовжуються приголосні у словах: Ганна, ссати, бовваніти, ссавці, овва.

 

Примітки: 1. Приголосні [д'],[т'], [з'], [с'], [ц'], [л'][н'], [ж'], [ч'], [ш'] не подовжуються, якщо вони стоять після приголосного перед голосним: повністю, честю, щастя, радістю, Поволжя.

2. Не подовжуються тверді приголосні, зокрема губні та р: сім'я, любов'ю, матір'ю.

Слід пам'ятати, що подовжуються тільки м'які приголосні звуки, які стоять між голосними.

 

 

Розділові знаки у реченнях з відокремленими

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 348 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Творів мистецтва | Характеристика | Іншомовного походження | Автобіографія | Тире між підметом і присудком | Увага! Культура мовлення! | Вживання апострофа | Розділові знаки при узагальнювальних словах | Біля давнього вівтаря | Службові листи |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рекомендаційний лист| Означеннями

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.02 сек.)