Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Активні і пасивні дієприкметники

Активні Пасивні
Виражають ознаку предмета за його ж дією: квітуючі поля (поля, які квітують), засмаглі обличчя (обличчя, які засмагли). Виражають ознаку предмета за дією, яка зумовлена дією іншого предмета: пошита сукня (хтось пошив), написаний лист (хтось написав).

Вправа 170. Запишіть словосполучення в дві колонки: а) з активними діє-прикметниками; б) з пасивними дієприкметниками.

Позолочена пшениця, змарніла врода, сполохані тіні, потемніле небо, мальовані схили, уквітчана світлиця, поруділе листя, підсолоджена кава, постаріла ненька, засніжені вулиці, вимитий посуд, застелене ліжко.

 

Творення активних і пасивних дієприкметників

 

Активні Пасивні
Теперішній час Минулий час Минулий час
Від основи теперіш­нього часу дієслів недоконаного виду за допомогою суфік­сів -уч(ий), -юч(ий) для дієслів І дієвід­міни та -ач(ий), -яч(ий) для дієслів ІІ дієвідміни: знати – знаючий, лежати – лежачий. Від основи інфінітива неперехідних дієслів до-конаного виду за до­помогою суфікса -л-(ий): змарніти – змарнілий, побіліти – побілілий. Дієслівний суфікс -ну- при утворенні дієприк­метника минулого часу випадає: пожовкнути – пожовклий. Так само випадає в основі приголосний сперед суфіксом -л-: від-пасти – відпалий, осісти – осілий. Від основи інфінітива пере­хідних дієслів доконаного і недоконаного виду за допо­могою суфіксів -н(ий), -ен(ий), -єн(ий), -т(ий): би-ти – битий, зорати – зора-ний, створити – створений, скоїти – скоєний. Суфікс -т- приєднується до дієслів з односкладовою ос­новою: мити – митий та до дієслів, в основі яких є -оро, -оло: пороти – поротий.

 

Дієприкметники змінюються за родами, відмінками і числами, як прик-мет­ники. Дієприкметник разом із залежними словами утворює дієприк-метниковий зворот: сукня (яка?) пошита матір'ю, поле (яке?) зоране вранці.

 

Вправа 171.Утворіть від поданих дієслів можливі форми дієприкметників.

Стихати, заколихати, облити, збліднути, напоїти, вирощувати, при-чарувати, посіріти, згасати, обрамлювати, всихати, посріблити, тривожити, законспектувати.

 

Вправа 172.Випишіть з поданих речень дієприкметники, визначте їх прикметникові й дієслівні ознаки.

1. Човен, витягнутий на берег, був прив’язаний до вільхового стовбура (Є. Гуц.). 2. Час від часу долітали до слуху прикордонників віддалене перепелине підпадьомкання та скрипуча пісня деркачина, лелеки довго не могли вмоститися у своєму розкішному гнізді на височенному, вже вмираючому дубі перед входом на заставу...(Ю. Зб.). 3. У лісі туман зависав на гіллі вільшаника обважнілими, перламутрово-чистими краплями і лунко опадав на листяний паркет, буцім тисячі дятлів працювали довкола. Грона калини в червонозлотиці листя, наскрізь пронизані сонцем, горіли таким живим пурпуровим вогнем, що Дідько благоговійно завмирав і, зачудований, до смерку просиджував у лісі (В. Др.). 4. Берлін являв собою фортецю, розташовану ніби на мису, з трьох сторін огороджену водами ріки (В. Логв.). 5. Німо повклякали припорошені вишні над парканами, мліють на сонці жоржини, понишкли зів’ялим листом, борсаються в порохах кури (І. Вол.). 6. Легенькі горбаті містки мов на часинку перекинуті через вузькі ставкові рукави (І. Ле).
Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 505 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тестові завдання №17 | Увага! 1. Числівник обидва в непрямих відмінках втрачає частину два-, а збірні суфікс -еро-. | Сполучення кількісних числівників з іменниками | Тестові завдання №18 | Калинолистом ти відповідай | Групи прислівників за походженням та способом творення | Тестові завдання №20 | Характеристика дієслівних форм | Перехідні й неперехідні дієслова | Дієвідмінювання дієслів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Майбутній час| Тестові завдання №21

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.004 сек.)