Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Види морфем

Читайте также:
  1. Корневая морфема (корень)
  2. Неморфемный способ
  3. Принципы классификации морфем.
  4. Связь морфемики с другими лингвистическими дисциплинами
  5. Слово и морфема
  6. Типы морфем по функции
Назва Характеристика морфем Приклади
Корінь Неподільна морфема, що виражає спільне загальне значення споріднених слів. Слова зі спільним коренем є спільно-кореневими. Увага!Відмінкові, особові,родові та інші форми слова не можна плутати зі спільнокореневими словами.   Корінь у спільнокореневих словах може мати певні звукові відмінності, спри-чинені чергуванням звуків у процесі словотворення. брат – братерство – брататися Пор.: Книга – кни-ги, книгу; книга – книжковий, книгар, книгарня. крига – крижаний ніч – заночувати брати – вибирати – вибраний
Суфікс Морфема, що стоїть після кореня і слугує для утворення нових слів або форм того самого слова. Суфікси бувають: а) словотворчі, тобто утворюють нові слова; б) формотворчі, тобто утворюють граматичні форми того самого слова. До формотворчих належать: – інфінітивний суфікс -ти; суфікси -в, -л, Æ, за допомогою яких утворюються форми минулого часу дієслів; дієприкметникові суфікси -уч-(-юч-),-ач-(-яч-),-л-, -н-(ен-),-т-;   – дієприслівникові суфікси -учи(-ючи), -ачи(-ячи),-ши,-вши; – суфікси -ш-,-іш-, які утворюють форми вищого ступеня порівняння прикметників; – суфікси -ну-, -ува-, -а-, які слугують для творення видової пари дієслів. степ – степовий молодий – молоденький школа – школяр сусід – сусідів широкий – ширший вивчати – вивчити нес-ти, пек-ти писа-в, писа-л-а, ніс_ сині-юч-ий, зівя-л-ий, зліпл-ен-ий, роз-би-т-ий чека-ючи, леж-ачи тон-ш-ий, ніжн-іш-ий стукати – стук-ну-ти, виконати – ви-кон-ува-ти
Префікс Морфема, що стоїть перед коренем і утворює нові слова або форми того самого слова. Префікси бувають: а) словотворчі; б) формотворчі. До формотворчих належать: – префікси на-, по-, про-, при-, з-(с-), за-, які слугують для творення видової пари дієслів; – префікс най-, який утворює форми найвищого ступеня порівняння прикмет-ників та прислівників привокзальний прегарний підписати весело – невесело косити – скосити писати – на-писати, читати – про-читати най-веселіший, най-смачніше
Закінчення Змінювана морфема, що не входить до складу основи й стоїть після кореня чи суфікса, а також виражає відношення між словами. Закінчення виділяються тільки в змінюваних словах і є граматичними показниками роду, числа, відмінка, особи. Закінчення може бути виражене звуком чи звуковим комплексом або ж не має звукового оформлення в певній формі, тобто є нульовим. Нульові закінчення наявні: а) в іменниках чоловічого роду II відміни та іменниках жіночого роду III відміни у називному відмінку однини; б) у формах родового відмінка множини іменників; в) у присвійних та коротких прикмет-никах чоловічого роду; г) у формах минулого часу дієслів чоловічого роду. У незмінюваних словах (запозичених невідмінюваних іменниках з кінцевими голосними -і, -у, -е, -о, прислівниках, дієприслівниках), а також початковій формі дієслів закінчень немає. земля – на землі, під землею вишня,коса(жін. рід, одн., наз. відм.) сік_ – сок-у, ніч_ – ноч-і, гість_ – у гост-ях край_ – [край-у] мудрість_ – мудрост-і спальня – спалень _ синів_ – синова зелен_ – зелена отримав_ – отримала шосе, кенгуру, шасі, тихо, вперше, сіда-ючи, читати
Інтерфікс Сполучний елемент, який викорис-товується для творення складних слів і стоїть між двома основами (коренями) пароплав, землемір, атомохід
Постфікс Морфема, що стоїть в кінці слова і може утворювати нові слова чи форми того самого слова. Постфікс виявляється здебільшого в дієсловах, рідше – в займенниках, прислівниках. учити – учитися,хто – хто-небудь,спи-но
Основа слова Частина слова без закінчення, що виражає його лексичне значення. Основи бувають похідні інепохідні. Непохідна основа не членується на морфеми, вона збігається з коренем. Похідна основа членується на морфеми. До її складу, крім кореня, входить словотворча морфема (суфікс, префікс чи інша службова морфема, за допмогою якої утворено похідну основу). пісн-я, шкільн-ий, смаж-у сад, мудр-ий, зим-а сад-+-івник,мудр-+ -ець, зим-+-ов-ий

Вправа 184.Поясніть відмінності в членуванні слів кожної пари на морфеми.Золот о – метро, стіл – ліворуч, ножиц і – пенальті, згасаючи – згаса- юч ий, шосе – віконц е, сир – бригадир, кошик – зубик, гість – ніжн ість, Сочі – Чернівц і, рагу – зранку, мал ий – мало, гаряче – гаряч ий, тінн ю – меню, заплановано – прилетіл о, по-нашому – батьков ому.

Загрузка...

Вправа 185.Виділіть в поданих словах закінчення й основу. Відповідь обґрунтуйте.

Полиця, річки, немовля, місяць, щедрість, левенятко, депо, плече, кашне, аркуш, Альпи, Тбілісі, ласощі, журі, сміливий, холодно, побілений, прибрано, святкувати, приніс, спекла, увечері, сито, помалу, засіяли, вовчище, дрімаючи, теплий, сім, надвечір’я, взимку, маковик, багаття, братів (прикм.), сьогодні.

 

Вправа 186.Поділіть подані слова на дві групи: а) з похідною основою; б) з непохідною основою.

Зошит, захмарений, мати, печиво, картопля, театральний, сусідство, соломина, дощ, берегиня, червоніти, прибережний, смаженина, соковитий, козаченько, липа, польовий, птах, березняк, позавчора, їдальня, смола, напис, дзвіниця, колесо, безперервний, гострити, літак, небо, сміливець.

Вправа 187. Визначте кореневі морфеми в словах. Поясніть відмінності в їх звуковому складі.

Горох – горошина, нести – ноша, берег – узбережжя, помер – помирати, книга – книжний, чесати – розчісувати, купити – куплений, їздити – виїжджати, бриньчати – бренькіт, плести – заплітати, простити – прощати, бік – узбіччя, птах – пташиний, донька – доньчин.

 

Вправа 188. З’ясуйте, якими службовими морфемами розрізняються спільнокореневі слова кожної пари. Поясніть, яку функцію (словотворчу чи формотворчу) вони виконують.

Чистий – чистіший, хвилі – хвилястий, сивий – сивуватий, парубки – парубоцтво, новий – новина, довгий – довжелезний, ніс – носяка, сіль – сіль-ниця, лелека – лелечий, квітка – квітонька, носити – носив, вітер – вітряний, тітка – тітонька, кричати – крикнути, читати – прочитати, мати – матуся, сміття – смітник, великий – надвеликий, веселий – веселіший, вухо – вухань, мило – мильце, розчесати – розчесаний.

 

Морфемний розбір слова (розбір слова за будовою)

Схема розбору

1. Визначити закінчення слова (у змінюваних словах).

2. Визначити основу слова.

3. Виділити корінь слова.

4. Виявити префікс чи префікси.

5. Виділити суфікс чи суфікси.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 654 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Калинолистом ти відповідай | Групи прислівників за походженням та способом творення | Тестові завдання №20 | Характеристика дієслівних форм | Перехідні й неперехідні дієслова | Дієвідмінювання дієслів | Майбутній час | Активні і пасивні дієприкметники | Тестові завдання №21 | Поділ сполучників за будовою |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тестові завдання №23| Морфологічні (афіксальні) способи творення слів

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)