Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Морфологічні (афіксальні) способи творення слів

Читайте также:
  1. B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини
  2. Вимоги до складання індивідуального тексту екскурсії. Якість екскурсії, способи її оцінки.
  3. Групи прислівників за походженням та способом творення
  4. Завдання 8. Подайте наведені слова українською, використавши загальновживані скорочення. Обґрунтуйте відповідним правилом. Згрупуйте за способом творення.
  5. Кров та лімфа.кровотворення
  6. Лабораторна робота №1 Створення прототипів
  7. Методи організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання в туризмі. Витратні методи ціноутворення.
Назва способу Характеристика
1. Суфіксальний     Творення похідних слів шляхом приєднання до твірної основи суфікса, наприклад: слива – сливовий, гарний – гарно, пекти – пекар. Це найпоширеніший спосіб творення слів, що може супроводжуватися чергуванням кореневих та суфіксальних голосних і приголосних звуків, наприклад: крига – крижаний, село – сільський.
2. Префіксальний   Творення похідних слів за допомогою префікса, наприклад: щастя – нещастя, читати – перечитати, звичайний – надзвичайний. Префікс додається до граматично оформленої основи, тому похідне слово залишається тією ж частиною мови, що й твірне, наприклад: писати – виписати, дід – прадід. Унаслідок префіксації інколи відбуваються фонетичні зміни на межі морфем, наприклад: іти – перейти, слати – відіслати.
3. Префіксально-суфіксальний   Спосіб творення слів, що полягає в одночасному приєднанні до твірної основи префікса й суфікса, наприклад: дах – піддашок, осінь – по-осінньому, груди – нагрудник, морський – заморський. При цьому твірна основа може переходити в інший розряд слів (сніг – засніжити) або ж залишатися в тому самому (рукав – нарукавник). Префіксально-суфіксальними похідними є слова, утворені від прийменниково-іменникових форм, наприклад: заокеанський (який перебуває за океаном), навушник – (те, що одягають на вуха).
4. Постфіксальний   Використовується у сфері дієслівного словотвору, рідше – займенникового, наприклад: умивати – умиватися, брати – братися, хто – хтось.
5. Безафіксний (нульова суфіксація)   Різновид суфіксального словотвору, унаслідок яко-го похідні слова виникають шляхом переведення твірної основи до іншої частини мови за допомо-гою нульового суфікса. При цьому суфікси, наявні в основі твірних слів, відкидаються, наприклад: синій – синь, цвілий – цвіль, захистити – захист. Таким чином утворюються іменники від дієслів і прикметників, які позначають опредметнену дію або ознаку, наприклад: промовити – промова, вигукувати – вигук, юний – юнь, молодий – молодь.
6. Основоскладання та словоскладання   Утворення складних слів шляхом поєднання двох основ переважно за допомогою інтерфіксів -о-, -е-наприклад: пішохід, землемір. Поєднання двох слів в одному, наприклад: салон-перукарня, дівчина-красуня.
  7. Абревіація Утворення складноскорочених слів шляхом поєднання усічених основ або початкових літер слів, наприклад: дит’ясла, спецкор, НГУ, БАМ.

 

Вправа 190.Визначте в кожній парі слів твірне й похідне, відповідь обгрунтуйте.

Мед – медовий, будувати – будівля, майструвати – майстер, гарно – гарний, перехід – переходити, збирання – збирати, зелень – зелений, заклик – закликати, писати – писар, гнилий – гниль, історія – історик, свіжішати – свіжий, гордий – гордість, змелений – змолоти, школярка – школяр, верба – вербиця, біднота – бідний, згинати – згинання, різьбити – різьба, накипіти – накип, розмовляти – розмова, ділити – ділення, малювати – малюнок, кричати – крик, навчати – навчання, насипати – насип, наклеїти – наклейка.Вправа 191.З’ясуйте, від яких слів утворено подані похідні. Визначте в їхній структурі твірну основу та словотворчий афікс. Зразок: березовий – «який має відношення до берези»,твірна основа берез-, словотворчий суфікс -ов-ий.

Столяр, липняк, студентство, квітникарство, лікарський, вчителювати, левеня, золотистий, вітерець, надписати, тенісист, соусник, прегаряче, шко-лярський, ніжність, сніданок, навчений, передрімати, заквітчаний, вихованість, глиняний, морозище, довгуватий, неправда, пральний, плюшевий, рідненький, лісникувати, синець, добряк.

 

Вправа 192.Визначте спосіб творення поданих слів.

Товстун, машиніст, надлюдина, оксамитовий, міжсезоння, глибочінь, міцність, медсестра, НГУ, промова, фізик, прамова, сталевар, гордість, сусідство, підпис, блакить, лісосмуга, прохання, неправда, довіра, старість, невільник, вимикач, киянин, нелюб, підгрупа, БЮТ, хлібопекарня, старостиха, наколінник, пресмачний, подорожник, студрада, генерал-майор, грітися.

Загрузка...

 

Вправа 193. Поділіть подані слова на групи: а) утворені префіксальним способом; б) утворені префіксально-суфіксальним способом.

По-селянськи, поперчити, узаконити, розтрощити, ощасливити, озвучити, міжсезонний, заозерний, підполковник, підліток, підситок, підтасувати, прадід, перевінчати, перегвинчувати, передмова, передобідок, передгрозяний, недогризок, неправота, безкозирка, неістотний, надписувати, наднизький.

Увага!Низка спільнокореневих слів утворює словотвірний ланцюжок, у якому кожен попередній член є твірним для наступного, наприклад: пекти пекар пекарський; білий білок білковий білковина.

 

Вправа 194.Доберіть до поданих слів спільнокореневі. Побудуйте від них словотвірні ланцюжки.

Писати, море, школа, ліс, зелений, читати, картопля, сіль, лікувати, теплий, сад, пекти, осінь, мак, гість.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 783 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Групи прислівників за походженням та способом творення | Тестові завдання №20 | Характеристика дієслівних форм | Перехідні й неперехідні дієслова | Дієвідмінювання дієслів | Майбутній час | Активні і пасивні дієприкметники | Тестові завдання №21 | Поділ сполучників за будовою | Тестові завдання №23 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Види морфем| Словотвірний аналіз слова

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)