Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини

Читайте также:
  1. A. Стовбурові клітини крові
  2. D. Аутоліз клітини
  3. Біохімічні процеси під час дозрівання сирів
  4. Методи організації фінансової діяльності суб’єктів господарювання в туризмі. Витратні методи ціноутворення.
  5. Мітотичний цикл клітини.
  6. Основні стратегії ціноутворення в туризмі.

C. Порушиться утворення рибосом i синтез бiлкiв

D. Розвинеться аутолiз, здатний привести клітину до загибелі

E. Порушаться процеси енергетичного обміну.

40. При аутоімунному ушкодженні клітин організму порушується транспортна функція плазматичних мембран. Визначте, яку функцію виконує Nа++-насос?

A. Відкриває К+-канали

В. Здійснює активний транспорт Nа+, К+

C. Гальмує вхід Cl- в клітину

D. Викликає підвищення проникливості мембрани

E. Підвищує критичний рівень деполяризації.

41. На клітину подіяли препаратами, які змінюють структуру рибосом. Які процеси першочергово будуть порушені?

A. Транспорт речовин

B. Активація амінокислот

C. Трансляція

D. Синтез лiпiдiв

E. Транскрипції

42 На клітину подіяли колхіцином, що пригнічує роботу цитоцентру. Внаслідок цього клітина втратила здатність до мітотичного поділу. Який механізм, обумовлений цитоцентром під час мітозу, був при цьому пригнічений?

А. Забезпечення цитотомії

В. Руйнування каріолеми

С. Утворення веретена поділу

D. Спіралізація хромосом

Е. Руйнування ядра.

43 В експерименті на клітини подіяли колхіцином, що перешкоджає організації цитоскелету клітини та мітотичному поділу. Визначте органели, що припинили збирання мікротрубочок під впливом колхіцину?

А. Комплекс Гольджі

В. Ендоплазматична сітка

С. Пероксисоми

D. Цитоцентр

Е. Лізосоми.

44. Методами центрифугування клітини було розділено на їх складові частини: фракції ядер, мітохондрій, плазматичних мембран, матриксу цитоплазми. Чим представлений матрикс цитоплазми?

А. Гіалоплазмою

В. Каріоплазмою

С. Основною речовиною

D. Щільними гранулами

Е. Органелами загального призначення.

45. На електронномікроскопічній фотографії в клітинних ядрах можна виділити чотири основні компоненти. З яких основних структурних елементів складається інтерфазне ядро?

А. Хромосоми, хроматин, каріоплазма, каріотека

В. Хромосоми, ядерце, хроматин, каріотека

С. Хромосоми, ядерце, каріоплазма, хроматин

D. Хроматин, ядерце, каріоплазма

Е. Хроматин, ядерце, каріоплазма, каріотека.

46. При біохімічному та гістохімічному аналізі хромосом встановлено, що вони представлені нуклеїновою кислотою, з'єднаною зі специфічними сполуками, що обумовлюють їх компактизацію, а також доступність локусів генома до зчитування інформації. Який хімічний склад хромосом?

А. З'єднання ДНК з гістонами та вуглеводами

В. З'єднання ДНК з гістонами та ліпідами


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 334 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Хроматин | Ядрышко | Ядерная оболочка | Клеточный цикл | Деление клеток | Морфология митотических хромосом | Эндорепродукция | РЕАКЦИЯ КЛЕТОК НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | B. Фагоцитоз | A. Мітохондрії |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
A. Мітохондрія| С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)