Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

47. На електронній мікрофотографії клітин, що активно секретують, видно світлі клітинні ядра з невеликою кількістю гетерохроматину. При зменшенні синтетичних процесів у клітині кількість гетерохроматину підвищується. Визначте морфологічні ознаки тих ділянок хромосом, які називають гетерохроматиновими.

А. Кільцевидні в ядрі, що ділиться

В. Деспіралізовані в ядрі, що не ділиться

С. Розгалужені в ядрі, що не ділиться

D. Спіралізовані в ядрі, що не ділиться

Е. Кільцевидні в ядрі, що не ділиться.

48. На електронній мікрофотографії ядра клітини визначаються темні і світлі ділянки, що відображають розташування гетерохроматину і еухроматину. Визначте, які ділянки хромосом називають еухроматиновими.

А. Деспіралізовані, неактивні

В. Спиралізовані, функціонально активні

С. Деспіралізовані, функціонально активні

D. Деспіралізовані, фрагментовані

Е. Деспіралізовані, кільцевидні.

49. Встановлено, що хромосоми крім функції збереження спадкової інформації являють собою матрицю для синтезу багатьох сполук нуклеїнового походження. Які з нуклеїнових сполук синтезуються безпосередньо на ДНК хромосом?

А. Синтез РНК і АТФ

В. Синтез ДНК і РНК

С. Синтез ДНК і АТФ

D. Синтез РНК і нуклеотидів

Е. Синтез ДНК і полісом.

50. В електронному мікроскопі при великому збільшенні можна спостерігати комплекси пор, що утворені принаймні двома структурними компонентами. Які структурні компоненти утворюють поровий комплекс каріотеки?

А. Ділянки злиття зовнішньої та внутрішньої мембран каріолеми

В. Глобулярні та фібрилярні білкові структури

С. Двомембранні гліколіпідні структури

D. Глобулярні і ліпідні структури

Е. Полісахаридні та олігосахаридні структури.

51. Протягом своєї життєдіяльності клітина переходить послідовно від одного періоду свого існування до наступного. Дайте визначення клітинного циклу.

А. Послідовність процесів від профази мітозу до завершення поділу

В. Послідовність процесів від G-2 періоду і власне мітоз

С. Період від поділу до поділу або до смерті клітини

D. Період від інтерфази до анафази мітотичного поділу

Е. Період від поділу до синтетичного періоду.

52. Протягом існування клітина послідовно змінює періоди і фази клітинного циклу. Власне кажучи, мітоз являє собою фазовий процес, в якому послідовність фаз не може бути порушеною. Визначте послідовність перебігу фаз мітотичного циклу?

А. Профаза, анафаза, метафаза, телофаза

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 189 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Ядрышко | Ядерная оболочка | Клеточный цикл | Деление клеток | Морфология митотических хромосом | Эндорепродукция | РЕАКЦИЯ КЛЕТОК НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | B. Фагоцитоз | A. Мітохондрії | A. Мітохондрія |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини| В. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)