Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза

С. Профаза, телофаза, метафаза, анафаза

D. Анафаза, профаза, метафаза, телофаза

Е. Метафаза, анафаза, телофаза, профаза.

53. Відомо, що соматичні клітини діляться з утворенням двох дочірніх клітин, що мають однаковий набір хромосом. Яку назву має вид клітинного поділу, що призводить до цього?

А. Мейоз

В. Мітоз

С. Цитотомія

D. Ендомітоз

Е. Поліплоїдія.

54. Інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких у клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Які процеси відбуваються у клітині в S-періоді?

А. Синтез ДНК

В. Синтез РНК і подвоєння цитоцентру

С. Синтез ліпідів

D. Розщеплення цитоцентру

Е. Синтез полісахаридів.

55. Інтерфаза - стан клітини, що складається з трьох періодів (G1, S, G2), протягом яких в клітині послідовно відбуваються процеси, що готують її до мітотичного поділу. Які процеси відбуваються в клітині в G2-періоді?

А. Синтез ДНК

В. Синтез білків для ахроматинового веретена

С. Ріст клітини

D. Лізис каріотеки

Е. Синтез ліпідів.

56. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії профази. Які процеси призупиняться внаслідок цього?

А. Збирання ядерця

В. Збирання каріотеки

С. Розбирання ядерця

D. Деспіралізація хромосом

Е. Розпад веретена поділу

57. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії метафази. Які процеси зупиняться в результаті цього?

А. Концентрація хромосом біля полюсів клітини

В. Концентрація хромосом у вигляді клубка

С. Концентрація хромосом у вигляді двох клубків

D. Розміщення хромосом в екваторіальній площині

Е. Розходження хромосом до полюсів клітини.

58. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії анафази. Які процеси зупиняться в результаті цього?

А. Концентрація хромосом біля полюсів клітини

В. Концентрація хромосом у вигляді клубка

С. Концентрація хромосом у вигляді двох клубків

D. Розміщення хромосом в екваторіальній площині

Е. Розходження хромосом до полюсів клітини.

59. При мітотичному поділі, що складається з чотирьох фаз, соматичні клітини зазнають послідовних змін. В експерименті на клітину подіяли сполуками, що блокували мітоз на стадії телофази. Які процеси призупиняться внаслідок цього?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 225 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Ядерная оболочка | Клеточный цикл | Деление клеток | Морфология митотических хромосом | Эндорепродукция | РЕАКЦИЯ КЛЕТОК НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | B. Фагоцитоз | A. Мітохондрії | A. Мітохондрія | B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками| B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)