Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A. Мітохондрія

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

B. Лізосома

C. Пероксисома

D. Ендоплазматична сітка гладка

E. Ендоплазматична сітка гранулярна.

18. Відомо, що лізосоми - це замкнені мембранні мішечки діаметром близько 0.2-0.4 мкм, заповнені гідролітичними ферментами. Який процес відбудеться у разі порушення цілісності стінки лізосоми?

A. Детоксикація клітини

B. Формування фагосоми

C. Сформуються залишкові тільця

D. Аутоліз клітини

E. Аутофагоцитоз.

19. До лікарні у важкому стані була доставлена дитина, хвора на фенілкетонурію. Погіршення стану зумовлене тривалим порушенням дієти. Недостатність функції якої органели може викликати розвиток хвороби нагромадження?

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Комплекс Гольджі

D. Ендоплазматична сітка

E. Пероксисоми.

20. На електронномікроскопічній фотографії клітин нирки піддослідної лабораторної тварини видна добре розвинута структура, що складається з замкнених канальців, мішечків, цистерн, утворених суцільною біологічною мембраною. Назвіть цю структуру.

A. Комплекс Гольджі

B. Мікрофіламенти

C. Мікротрубочки

D. Ендоплазматична сітка

E. Мітохондрії.

21. На електронномікроскопічній фотографії клітини печінки білого щура визначається добре розвинута мембранна органела, що контактує з плазмолемою клітини та мембраною ядра. Яку назву має ця органела?

A. Мікротрубочки

B. Ендоплазматична сітка

C. Комплекс Гольджі

D. Мікрофіламенти

E. Рибосоми.

22. Завдяки якій клітинній структурі здійснюється метаболізм ліпідів, вуглеводів, депонуються іони кальцію?

A. Гладка ендоплазматична сітка

B. Гранулярна ендоплазматична сітка

C. Комплекс Гольджі

D. Мітохондрії

E. Лізосоми.

23. Завдяки електронній мікроскопії стало можливим більш детальне вивчення будови клітинних структур. Які особливості будови має гладка ендоплазматична сітка?

A. Утворена подвійною біомембраною, до якої з боку гіалоплазми прикріплені рибосоми

B. Сукупність пов’язаних між собою цистерн товщиною 25 нм, пухирців

C. Має дві мембрани, зовнішню гладку, внутрішню складчасту, що утворює кристи

D. Утворена подвійною мембраною, діаметр канальців 50-100 нм

E. Наявність диктіосоми.

24. На електронній мікрофотографії тироцита білого щура видно добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію вона виконує?

A. Біосинтез ліпідів

B. Біосинтез вуглеводів

C. Біосинтез холестерину

D. Біосинтез ферментів

E. Біосинтез білків.

25. В якій органелі відбувається новоутворення мембранних структур клітини?

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 168 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Включения | Хроматин | Ядрышко | Ядерная оболочка | Клеточный цикл | Деление клеток | Морфология митотических хромосом | Эндорепродукция | РЕАКЦИЯ КЛЕТОК НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | B. Фагоцитоз |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
A. Мітохондрії| B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.015 сек.)