Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A. Мітохондрії

B. Лізосоми

C. Пероксисоми

D. Ендоплазматична сітка

E. Рибосоми.

10. За допомогою електронного мікроскопу можна визначити структуру мітохондрії. В якій ділянці відбувається окисне фосфорилювання аденозиндифосфату?

A. Зовнішня мембрана, матрикс

B. Внутрішня мембрана, матрикс

C. Диктіосома

D. Рибосоми

E. Залишкове тільце.

11. На електронній мікрофотографії чітко визначаються структури, що не мають біологічної мембрани. Які з перелічених органел відносять до немембранних ?

A. Лізосоми, мітохондрії, центросома

B. Комплекс Гольджі, пероксисоми, рибосоми, мікротрубочки

C. Мікрофіламенти, лізосоми, ендоплазматична сітка, рибосоми

D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки

E. Мікрофіламенти, мікротрубочки, мітохондрії, рибосоми.

12. За допомогою гістохімічних методів при дослідженні клітин шлунку було визначено ряд ферментів, що містяться у лізосомах. Яка речовина є маркерною (визначальною) для лізосом?

A. Кисла фосфатаза

B. Лужна фосфатаза

C. Каталаза

D. Лізоцим

E. Гістаміназа.

13. Як відомо, деякі органели загального призначення у своєму складі містять ферментні системи, що здатні виконувати процеси детоксикації клітини. Які з перелічених органел мають таку здатність?

А. Лізосоми

В. Пероксисоми, гладка ендоплазматична сітка

С. Фагосоми, гранулярна ендоплазматична сітка

D. Залишкові тільця

Е. Рибосоми.

14. Пероксисома - мембранна органела, яка здатна:

A. Брати участь у розщепленні білків

В. Складати залишкові тільця

C. Синтезувати біополімери

D. Виконувати процес детоксикації клітини

E. Забезпечувати транспорт поживних речовин у клітині.

15. Завдяки методу електронної мікроскопії дослідник має можливість вивчати будову клітин на субмікроскопічному рівні. Які клітинні структури у своїй будові мають дві біологічні мембрани?

A. Мітохондрії, лізосоми, комплекс Гольджі

B. Ядро, ендоплазматична сітка, мітохондрії

C. Пероксисоми, ядро, ендоплазматична сітка

D. Ендоплазматична сітка, комплекс Гольджі

Е. Ядро, рибосоми, мітохондрії

16. За допомогою гістохімічних методів дослідження була визначена органела загального призначення, у якій міститься набір гідролітичних ферментів. Як називається ця органела?

A. Мітохондрія

B. Лізосома

C. Центросома

D. Ендоплазматична сітка

E. Комплекс Гольджі.

17. При гістохімічному дослідженні органел клітини було визначено, що до складу однієї з них входять молекули власної ДНК. Яка це органела?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 160 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Другие фибриллярные структуры цитоплазмы | Включения | Хроматин | Ядрышко | Ядерная оболочка | Клеточный цикл | Деление клеток | Морфология митотических хромосом | Эндорепродукция | РЕАКЦИЯ КЛЕТОК НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
B. Фагоцитоз| A. Мітохондрія

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)