Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

B. Фагоцитоз

Читайте также:
  1. Г) Участвует в фагоцитозе разрушенной нервной ткани.

ЦИТОЛОГІЯ

 

1. На електронномікроскопічній фотографії тканини визначаються міжклітинні зв`язки у вигляді пальцевидних виростів плазмолеми і цитоплазми, що занурені у відповідні заглибини плазмолеми сусідньої клітини. Яку назву має цей тип контакту?

A. Простий

B. За типом замка

C. Щільний замикаючий

D. Десмосома

E. Щілинний.

2. Під час електронної мікроскопії апікальної поверхні епітелію шлунку встановлено, що плазматичні мембрани сусідніх клітин максимально зближені. Визначте тип міжклітинного контакту:

A. Десмосома

B. Напівдесмосома

C. Простий

D. Щільний замикаючий

E. Щілинний.

3. На електронномікроскопічній фотографії шкіри міжклітинна щілина становить 25-30 нм, заповнена електронно-щільною речовиною та має особливі фібрилярні структури. Яку назву має цей тип міжклітинного контакту?

A. Простий

B. Щілинний

С. Синапс

D. Зубчастий

E. Десмосома.

4. При гістохімічному аналізі плазматичної мембрани була визначена речовина, яка визначає її функціональну рухомість (лабільність). Що це за речовина?

A. Ліпіди

B. Вуглеводи

C. Олігосахариди

D. Холестерин

E. Полісахариди.

5. У деяких хворих на цукровий діабет порушена властивість рецепторів плазмолеми приєднувати молекули інсуліну. Які молекули, що складають клітинну оболонку, мають функцію рецепторів?

A. Фосфоліпіди

B. Холестерин

C. Білки

D. Полісахариди

E. Олігосахариди.

6. Гістохімічним методом дослідження було визначено олігосахаридні ланцюги глікокаліксу у структурі плазмолеми. Яку функцію вони виконують?

A. Забезпечують цитоскелетні функції

B. Зумовлюють лабільність плазмолеми, взаємодію з мікрооточенням

C. Здійснюють переміщення білків плазмолеми

D. Забезпечують локомоторні функції

E. Здійснюють взаєморозпізнавання клітин та взаємодію з мікрооточенням.

7. За допомогою цитохімічних та гістохімічних методів дослідження були визначені речовини, які приймають участь в утворенні клітинної оболонки. Які сполуки утворюють глікокалікс?

A. Олігосахариди

B. Фосфоліпіди

C. Холестерин

D. Білки

E. Полісахариди.

8. Під час спостереження процесу запалення у тканинах піддослідної тварини була визначена здатність лейкоцитів обволікати некротизовані ділянки тканини певною ділянкою плазмолеми з наступним втягуванням утвореного мішечка в цитоплазму. Яку назву має цей процес?

A. Екзоцитоз

B. Фагоцитоз

C. Цитопемпсис

D. Клазматоз

E. Рекреція.

9. Як відомо, АТФ є речовиною, що вдовольняє енергетичні потреби клітин макроорганізму. В яких органелах здійснюється її синтез та накопичення?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 162 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Реснички и жгутики | Другие фибриллярные структуры цитоплазмы | Включения | Хроматин | Ядрышко | Ядерная оболочка | Клеточный цикл | Деление клеток | Морфология митотических хромосом | Эндорепродукция |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РЕАКЦИЯ КЛЕТОК НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ| A. Мітохондрії

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)