Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

A. Стовбурові клітини крові

Читайте также:
  1. B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини
  2. D. Аутоліз клітини
  3. А.2.1.7. Взяття крові з вени для бактеріологічного дослідження
  4. А.2.1.8. Взяття крові з вени для біохімічного дослідження
  5. Взяття крові з вени для бактеріологічного дослідження
  6. Взяття крові з вени для біохімічного дослідження
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

В. Еритроцити

С. Ретикулоцити

D. Ретикулярні клітини строми

Е. Юні гранулоцити.

85. При обстеженні хворого з тромбозом судин нижніх кінцівок виявлено, що причиною порушення зсідання крові є її згущення за рахунок втрати плазми. Яку об'ємну частину крові складає плазма в нормальних умовах?

А. 40 - 45%

В. 45 - 50%

С. 55 - 60%

D. 60 - 65%

E. 65 - 70%.

86. У експерименті з червоного кісткового мозку виділили клітини еритробластичного ряду, в яких вже закінчено синтез гемоглобіну. Які клітини були виділені?

А. Проеритроцити

B. Еритроцити

C. Базофільні проеритроцити

D. Оксифільні проеритроцити

E. Поліхроматофільні проеритроцити.

87. При обстеженні хворого з анемією виявлено, що причиною цього стану є виразкова хвороба шлунка. Після ліквідування виразкової хвороби явища анемії зникли. Скільки еритроцитів виявили в крові чоловіка після лікування?

А. 3,7-4,9´1012 в 1л

В. 2,8-3,5´1012 в 1л

С. 3,9-5,5´1012 в 1л

D. 4,5-6,0´1012 в 1л

Е. 6,0-9.0´1012 в 1 л.

88. При обстеженні хворої з анемією виявлено, що причиною цього стану є гломерулонефрит (запалення в паренхимі нирок). Після лікування явища анемії зникли. Скільки еритроцитів виявили в крові жінки після лікування?

А. 3,7-4,9´1012 в 1л

В. 2,8-3,5´1012 в 1л

С. 3,9-5,5´1012 в 1л

D. 4,5-6,0´1012 в 1л

Е. 6,0-9.0´1012 в 1 л.

89. При обстеженні хворого з еритремією виявлено, що кількість еритроцитів в його крові складає 7.0´1012 в 1л. Яким терміном можливо позначити це явище?

А. Еритропенія

В. Пойкілоцитоз

С. Анізоцитоз

Д. Еритроцитоз

Е. Гематокрит

90. На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клітину, яка в декілька разів перебільшує розміри навколишніх клітин. Ядро величезне, багатолопастне, в цитоплазмі визначається азурофільна зернистість. Назвіть цю клітину.

А. Мегакаріоцит

B. Базофільний проеритроцит

C. Промоноцит

D. Еозинофільний мієлоцит

E. Нейтрофільний метамієлоцит.

91. Відомо, що система кровотворення складається з центральних та периферичних органів. Яку тканину мають в своїй будові всі кровотворні органи?

A. Пухка сполучна

B. Щільна сполучна

C. Ретикулярна

D. Жирова клітковина

E. Вірної відповіді нема.

92. Пацiєнту вiком 40 рокiв з метою уточнення дiагнозу призначено ультразвукове дослідження вилочкової залози. Спострiгається вiдсутнiсть чiткої межi мiж кiрковою та мозковою речовиною, зменшення кiлькостi лiмфоцитiв у кiрковiй речовинi. Який з наведених нижче термінів найбільш чітко відображає цю ситуацію?

A. Вiкова iнволюцiя тимусу

B. Запальний процес

C. Новоутворення тимусу

D. Тiмiко-лiмфатичний статус

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 226 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази | С. Нерівномірне | D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта | D. Базальні тільця | В. Целонефродермальний | С. Синтез імуноглобулінів | С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина | В. Опорно-механічна | D. Лаброцит | В. Карбоксигемоглобіну |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
B. Базофіл| D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)