Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. Лаброцит

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Е. Макрофаг.

60. Укус бджоли або змії супроводжується швидким проникненням отрути у різні тканини організму. Чим це пояснюється?

A. Наявністю в отруті гіалуронової кислоти

B. Наявністю в отруті гістаміна

C. Наявністю в отруті гіалуронідази

D. Наявністю в отруті гістамінази

Е. Наявністю в отруті гепарансульфата.

61. При алергії спостерігається набряк слизової оболонки носової порожнини, посилення секреції слизу, вазодилятація (розширення кровоносних судин). Які клітини сполучної тканини викликають розвиток цих явищ?

A. Фібробласти

В. Ліпоцити

С. Пігментоцити

D. Макрофаги

Е. Тканинні базофіли.

62. У хворого на вірусний гепатит при лабораторному дослідженні крові виявлено підвищення концентрації імуноглобулінів. З функціональною активністю яких клітин сполучної тканини пов`язано це явище?

A. Фіброцитів

В. Фібробластів

С. Тучних клітин

D. Плазмоцитів

Е. Періцитів.

63. При імунологічному обстеженні жінки виявлена значна гіперглобулінемія (підвищення кількості антитіл в крові). Вміст яких клітин сполучної тканини буде при цьому підвищений?

A. Плазмоцитів

В. Тканинних базофілів

С. Макрофагів

D. Фібробластів

Е. Ліпоцитів.

64. У хворого на рак шлунка спостерігається різке зниження маси тіла (кахексія). Кількість яких клітин сполучної тканини буде при цьому зменшуватися?

A. Фібробластів

В. Ліпоцитів

С. Пігментоцитів

D. Макрофагів

Е. Перицитів.

65. Після механічної травми шкіри з порушенням її цілісності у рані з'являється велика кількість фібробластів. Яка функція фібробластів активізувалася після порушення цілісності тканини?

А. Продукція міжклітинної речовини

В. Фагоцитоз

С. Утворення антитіл

D. Синтез біогенних амінів

Е. Теплопродукція.

66. У новонародженого виявлено чисельні аномалії розвитку сполучної тканини, що пов'язані з пошкодженням фібробластів. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження?

А. Ектодерма

В. Мезенхіма

С. Ентодерма

D. Проміжна мезодерма

Е. Нервова трубка.

67. При дослідженні вікових змін сполучної тканини виявлено, що при старінні уповільнюється синтез міжклітинної речовини та змінюється її хімічний склад. З функцією яких клітин сполучної тканини пов'язані ці зміни?

А. Тканинних базофілів

В. Макрофагів

С. Ретикулоцитів

D. Фібробластів

Е. Плазмоцитів.

68. До косметолога звернувся пацієнт з проханням позбавити його від татуювання на плечі. Яка речовина, що міститься в сполучній тканині, обмежує поширення барвника та робить можливим такий вид "живопису"?

A. Еластин

B. Гамма-глобулін

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 220 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини | С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками | В. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза | B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази | С. Нерівномірне | D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта | D. Базальні тільця | В. Целонефродермальний | С. Синтез імуноглобулінів | С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
В. Опорно-механічна| В. Карбоксигемоглобіну

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.036 сек.)