Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. Базальні тільця

Е. Пластинчастий комплекс.

20. При дослідженні шкіри хворого на алергічний дерматит спостерігається ушкодження тонофібрил міжклітинних контактів. Які структурні елементи тонофібрил при цьому пошкоджені?

А. Нитчасті структури ліпідної природи, комплекси мембран

В. Нитчасті структури вуглеводної природи

С. Вирости цитолеми, комплекси мембран

D. Пучки проміжних філаментів

Е. Комплекси мембран апарату Гольджі.

21. При дослідженні шкіри хворого на алергічний дерматит спостерігається порушення міжклітинних контактів внаслідок ушкодження десмосом. Які субклітинні структури, що зумовили порушення міжклітинних контактів, зазнали ушкоджень?

А. Пастинчастий комплекс

В. Цитоплазматична сітка

С. Мітохондрії

D. Кортикальний шар цитоплазми

Е. Проміжні філаменти.

22. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв епідермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Кишкова ентодерма

D. Спланхнотом

E. Нефротом.

23. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв ентеродермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Кишкова ентодерма

D. Спланхнотом

E. Нефротом.

24. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв целонефродермального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Кишкова ентодерма

D. Спланхнотом

E. Нефротом.

25. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку епітеліїв епендимогліального типу. Які ембріональні джерела зазнали ушкодження?

A. Шкірна ектодерма

B. Прехордальна пластинка

C. Спланхнотом

D. Нервова трубка

E. Нервовий гребінь. Макроапокриновому

26. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки хворого на ентероколіт (запалення кишки) виявлено пошкодження одношарового призматичного облямованого епітелія. Який гістогенетичний тип епітелія зазнав ушкодження?

А. Епідермальний

В. Целонефродермальний

С. Епендимогліальниий

D. Ангіодермальний

Е. Ентеродермальний.

27. При ендоскопічному дослідженні серозної оболонки пацієнта зі спайковою хворобою (ушкодження серозних оболонок) виявлено деструкцію мезотелія. Який гістогенетичний тип епітелія зазнав ушкодження?

А. Епідермальний


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 181 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Эндорепродукция | РЕАКЦИЯ КЛЕТОК НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | B. Фагоцитоз | A. Мітохондрії | A. Мітохондрія | B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини | С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками | В. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза | B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази | С. Нерівномірне |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта| В. Целонефродермальний

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)