Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта

Читайте также:
  1. A. Стовбурові клітини крові
  2. B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини
  3. B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази
  4. C. Пейсмекерна клітина
  5. D. Аутоліз клітини
  6. А. Зміна форми клітин
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Е. Апікальні частини не всіх клітин досягають поверхні

пласта.

13. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки бронха хворого з хронічним бронхітом (запалення бронхіального дерева) спостерігається метаплазія (переродження) епітелія, що пов`язано з порушенням морфологічних ознак епітелія повітроносних шляхів. Визначте ознаки цього епітелія в нормальних умовах.

А. Форма більшості клітин однакова

В. Епітеліоцити одного різновиду

С. Однаковий рівень розташування ядер клітин над базальною

мембраною

D. Різний рівень розташування ядер клітин над базальною

Мембраною

Е. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта.

14. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки сечовивідних шляхів хворої на сечокам`яну хворобу спостерігається пошкодження епітеліальної пластинки сечоводів. Який епітелій зазнав ушкодження?

А. Одношаровий плоский

В. Одношаровий призматичний

С. Перехідний

D. Багаторядний війчастий

Е. Багатошаровий не зроговілий

15. При метаплазії (переродженні) епітелія спостерігається порушення горизонтальної анізоморфії. При ушкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

А. Одношарових однорядних

В. Одношарових багаторядних

С. Зроговілих

D. Багатошарових незроговілих

Е. Перехідних.

16. При метаплазії (переродженні) епітелія спостерігається порушення вертикальної анізоморфії. При пошкодженні яких епітеліїв можна спостерігати це порушення?

А. Одношарових кубічних

В. Одношарових призматичних

С. Зроговілих

D. Одношарових плоских

Е. Одношарових багаторядних.

17. При ендоскопічному дослідженні слизової оболонки дванадцятипалої кишки хворого з виразковою хворобою спостерігається пошкодження спеціальних органел епітеліоцитів. Які органели зазнали ушкодження?

А. Стереоцілії

В. Тонофібрили

С. Міофібрили

D. Нейрофібрили

Е. Миготливі війки.

18. При дослідженні біоптата слизової оболонки тонкої кишки хворого після перенесеного гострого кишкового інфекційного захворювання спостерігається пошкодження мікроворсинок епітеліоцитів. Які клітинні структури зазнали ушкодження?

А. Пластинчастий комплекс

В. Плазмолема

С. Мікротрубочки

D. Мітохондрії

Е. Лізосоми.

19. При дослідженні біоптата слизової оболонки бронха хворого на хронічний бронхіт спостерігається пошкодження війок епітеліоцитів. Які клітинні органели зазнали ушкодження?

А. Мітохондрії

В. Лізосоми

С. Рибосоми

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 287 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Морфология митотических хромосом | Эндорепродукция | РЕАКЦИЯ КЛЕТОК НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | B. Фагоцитоз | A. Мітохондрії | A. Мітохондрія | B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини | С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками | В. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза | B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
С. Нерівномірне| D. Базальні тільця

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.033 сек.)