Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. Аутоліз клітини

Читайте также:
  1. A. Стовбурові клітини крові
  2. B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини
  3. Мітотичний цикл клітини.
  4. Сперматозоїди яйцеклітини
  5. Сперматозоїди яйцеклітини
  6. Спермії яйцеклітини

19. До лікарні у важкому стані була доставлена дитина, хвора на фенілкетонурію. Погіршення стану зумовлене тривалим порушенням дієти. Недостатність функції якої органели може викликати розвиток хвороби нагромадження? B. Лізосоми

20. На електронномікроскопічній фотографії клітин нирки піддослідної лабораторної тварини видна добре розвинута структура, що складається з замкнених канальців, мішечків, цистерн, утворених суцільною біологічною мембраною. Назвіть цю структуру. D. Ендоплазматична сітка

21. На електронномікроскопічній фотографії клітини печінки білого щура визначається добре розвинута мембранна органела, що контактує з плазмолемою клітини та мембраною ядра. Яку назву має ця органела?

B. Ендоплазматична сітка

22. Завдяки якій клітинній структурі здійснюється метаболізм ліпідів, вуглеводів, депонуються іони кальцію?

A. Гладка ендоплазматична сітка

23. Завдяки електронній мікроскопії стало можливим більш детальне вивчення будови клітинних структур. Які особливості будови має гладка ендоплазматична сітка? D.Утворена подвійною мембраною, діаметр канальців 50-100 нм

24. На електронній мікрофотографії тироцита білого щура видно добре розвинуту гранулярну ендоплазматичну сітку. Яку функцію вона виконує?E. Біосинтез білків.

25. В якій органелі відбувається новоутворення мембранних структур клітини?

A. Гранулярна ендоплазматична сітка

26. На електронній мікрофотографії нервової клітини видно клітинну структуру, утворену з пов’язаних між собою цистерн, сплющених у центрі та розширених на периферії. Яку назву має ця структура?

D. Комплекс Гольджі

27. При вивченні структури пластинчастого комплексу Гольджі були визначені окремі сукупності цистерн і пухирців. Що це за структури? B. Диктіосоми

28. Яка з клітинних органел завершує процес формування продуктів синтетичної діяльності клітини та здійснює їх кінцеве глікозування? C. Комплекс Гольджі

29. На електронній мікрофотографії екзокринного панкреатоцита видна добре розвинута гранулярна ендоплазматична сітка, яка містить з боку гіалоплазми прикріплені до мембрани рибосоми. Що таке рибосома з хімічної точки зору?

B. Рибонуклеопротеїновий комплекс рибосомної РНК і білка у співвідношенні 1:1

30. Який процес відбувається у рибосомах, якщо порушується електролітний гомеостаз клітини? D. Дезагрегація рибосом

31. В експерименті на живій клітині була проведена її енуклеація. Які зміни відбудуться у життєдіяльності клітини?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 218 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тэксты запісаў пазначаных тлустым шрыфтам ёсць у электронным варыянце | D. Дискобластула | А. 3,7-4,9´1012 в 1л | E. Нервово-м'язове веретено. | C. Мікротрубочки та мікрофіламенти | C. Пейсмекерна клітина | А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі | D. Аргірофільні гранули | C. Ниткоподібних сосочків | А. Прехордальна пластинка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки| D. Окислювальне фосфорилювання

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.037 сек.)