Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

А. 3,7-4,9´1012 в 1л

89. При обстеженні хворого з еритремією виявлено, що кількість еритроцитів в його крові складає 7.0´1012 в 1л. Яким терміном можливо позначити це явище? Д. Еритроцитоз

90. На препараті мазка червоного кісткового мозку видно клітину, яка в декілька разів перебільшує розміри навколишніх клітин. Ядро величезне, багатолопастне, в цитоплазмі визначається азурофільна зернистість. Назвіть цю клітину.

А. Мегакаріоцит

91. Відомо, що система кровотворення складається з центральних та периферичних органів. Яку тканину мають в своїй будові всі кровотворні органи? C. Ретикулярна

92. Пацiєнту вiком 40 рокiв з метою уточнення дiагнозу призначено ультразвукове дослідження вилочкової залози. Спострiгається вiдсутнiсть чiткої межi мiж кiрковою та мозковою речовиною, зменшення кiлькостi лiмфоцитiв у кiрковiй речовинi. Який з наведених нижче термінів найбільш чітко відображає цю ситуацію?

E. Акцидентальна iнволюцiя тимусу.

93. В червоному кiстковому мозку клiтини кровi, що розвиваться, розташованi острiвцями. Деякi з острiвцiв пов'язанi з макрофагами. Якi форменi елементи кровi розвиваються в цих острiвцях?

A. Еритроцити

94. В експериментi тварині в приносну судину лiмфатичного вузла ввели вiтальний барвник. В яких клiтинах лiмфатичного вузла можливо виявити частинки барвника?

A. У типових та берегових макрофагах

95. На гiстологiчному зрiзi лiмфовузла експериментальної тварини пiсля антигенної стимуляцiї у мозкових тяжах знайдено велику кiлькiсть клiтин з iнтенсивно базофiльною цитоплазмою, ексцентрично розташованим ядром з колесоподiбним малюнком хроматину. Визначте, якi це клiтини? B. Плазмоцити

96. При вакцинації дитини у відповідь на введення чужорідних антигенів розвинулась реакція гуморального імунітету. Визначте основні клітини селезінки, які беруть участь в імунній відповіді.

E. Макрофаги, Т-хелпери, В-лімфоцити.

97. В препаратах представлено зрізи органів кровотворення та імуногенезу людини, для яких характерно наявність лімфоїдної тканини, що формує різні структури (лімфатичні вузлики, часточки, тяжі). Визначте, в якому з органів відбувається антигеннезалежна проліферація і диференціювання лімфоцитів. C. Тимус

98. При обстеженні хворої з порушенням лімфовідтоку нижніх кінцівок виявлено, що причиною цього стану є порушення циркуляції лімфи через лімфовузли внаслідок ушкодження клітин, які утворюють стінку крайових кіркових синусів . Які клітини зазнали ушкодження?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 182 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тэксты запісаў пазначаных тлустым шрыфтам ёсць у электронным варыянце | D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки | D. Аутоліз клітини | D. Окислювальне фосфорилювання | C. Мікротрубочки та мікрофіламенти | C. Пейсмекерна клітина | А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі | D. Аргірофільні гранули | C. Ниткоподібних сосочків | А. Прехордальна пластинка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
D. Дискобластула| E. Нервово-м'язове веретено.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)