Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. Окислювальне фосфорилювання

70. У клітину шляхом фагоцитозу надійшли високомолекулярні сполуки - білки та вуглеводи. За участю ферментних систем клітини аутофагований матеріал підлягає розщепленню до низькомолекулярних сполук, з яких клітина синтезувала власні сполуки - протеоглікани - та виділила їх у вигляді оформлених крапель секрету. Визначте, які з органел клітини включені в роботу на завершувальному етапі, що пов`язаний з формуванням крапель секрету?

D. Пластинчастий комплекс Гольджі

71. З метою отримання каріотипу людини на клітини в культурі тканини подіяли колхiцином - речовиною, що блокує скорочення ниток веретена поділу. На якій стадії припиняється мітоз? C. Метафази

 

 

72. У лікарню була прийнята хвора з ознаками ожиріння. З дефіцитом ферментів у яких органелах клітини пов'язане тотальне нагромадження жиру? C. Пероксисомах

.73. У результаті електрофорезу компонентів клітини одержано ряд речовин. Які з нижче зазначених речовин утворюють ДНК? E. Нуклеотиди.

74. У живильне середовище з клітинами, що здатні до поділу мітозом, внесено тімiдін з радіоактивною позначкою. Про що може свідчити велика кiлькiсть тiмiдіну, що виявляється у ядрах клітин під час радiоавтографiчного дослідження?

B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази

75. При проведені наукового експерименту дослідник зруйнував структуру однієї з частин клітини, що порушило здатність клітини до поділу. Яка структура була порушена найбільш ймовірно?

D. Центросома

76. Плазматична мембрана має властивості пластичності i плинності. Від якої речовини, що входить до її складу, залежать ці якості мембрани?

B. Фосфоліпідів

ЗАГАЛЬНА ЕМБРІОЛОГІЯ

1. Як відомо, в онтогенезі розрізняють два основних етапи: пренатальний та постнатальний онтогенез. Який час охоплює саме початковий період пренатального онтогенезу?C. 1-7 добу

2. Як відомо, пренатальний період складається з початкового, зародкового та плодового періодів онтогенезу. Який час триває плодовий період розвитку організму?

E. З 3 до 9 місяця.

3. В кінці XIX століття був сформульований біогенетичний закон, згідно з яким онтогенез є коротким повторенням філогенезу. Вкажіть, хто є автором цього закону?

D. Геккель і Мюллер

4. До акушерської клініки потрапила вагітна жінка, яка під час зародкового періоду вагітності контактувала з хворим на краснуху. Мета госпіталізації - визначити наявність можливих вад розвитку. В який час жінка була, можливо, інфікована?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 179 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тэксты запісаў пазначаных тлустым шрыфтам ёсць у электронным варыянце | D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки | А. 3,7-4,9´1012 в 1л | E. Нервово-м'язове веретено. | C. Мікротрубочки та мікрофіламенти | C. Пейсмекерна клітина | А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі | D. Аргірофільні гранули | C. Ниткоподібних сосочків | А. Прехордальна пластинка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
D. Аутоліз клітини| D. Дискобластула

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)