Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки

Читайте также:
  1. C. Мікротрубочки та мікрофіламенти

ЦИТОЛОГІЯ

1. На електронномікроскопічній фотографії тканини визначаються міжклітинні зв`язки у вигляді пальцевидних виростів плазмолеми і цитоплазми, що занурені у відповідні заглибини плазмолеми сусідньої клітини. Яку назву має цей тип контакту?

B. За типом замка

2. Під час електронної мікроскопії апікальної поверхні епітелію шлунку встановлено, що плазматичні мембрани сусідніх клітин максимально зближені. Визначте тип міжклітинного контакту:

D. Щільний замикаючий

3. На електронномікроскопічній фотографії шкіри міжклітинна щілина становить 25-30 нм, заповнена електронно-щільною речовиною та має особливі фібрилярні структури. Яку назву має цей тип міжклітинного контакту?

E. Десмосома.

4. При гістохімічному аналізі плазматичної мембрани була визначена речовина, яка визначає її функціональну рухомість (лабільність). Що це за речовина?

D. Холестерин

5. У деяких хворих на цукровий діабет порушена властивість рецепторів плазмолеми приєднувати молекули інсуліну. Які молекули, що складають клітинну оболонку, мають функцію рецепторів?

C. Білки

6. Гістохімічним методом дослідження було визначено олігосахаридні ланцюги глікокаліксу у структурі плазмолеми. Яку функцію вони виконують?

E. Здійснюють взаєморозпізнавання клітин та взаємодію з мікрооточенням.

7. За допомогою цитохімічних та гістохімічних методів дослідження були визначені речовини, які приймають участь в утворенні клітинної оболонки. Які сполуки утворюють глікокалікс?

A. Олігосахариди

8. Під час спостереження процесу запалення у тканинах піддослідної тварини була визначена здатність лейкоцитів обволікати некротизовані ділянки тканини певною ділянкою плазмолеми з наступним втягуванням утвореного мішечка в цитоплазму. Яку назву має цей процес? B. Фагоцитоз

9. Як відомо, АТФ є речовиною, що вдовольняє енергетичні потреби клітин макроорганізму. В яких органелах здійснюється її синтез та накопичення? A. Мітохондрії

10. За допомогою електронного мікроскопу можна визначити структуру мітохондрії. В якій ділянці відбувається окисне фосфорилювання аденозиндифосфату?

B. Внутрішня мембрана, матрикс

11. На електронній мікрофотографії чітко визначаються структури, що не мають біологічної мембрани. Які з перелічених органел відносять до немембранних?

D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки

12. За допомогою гістохімічних методів при дослідженні клітин шлунку було визначено ряд ферментів, що містяться у лізосомах. Яка речовина є маркерною (визначальною) для лізосом? A. Кисла фосфатаза

13. Як відомо, деякі органели загального призначення у своєму складі містять ферментні системи, що здатні виконувати процеси детоксикації клітини. Які з перелічених органел мають таку здатність?

В. Пероксисоми, гладка ендоплазматична сітка

14. Пероксисома - мембранна органела, яка здатна: D. Виконувати процес детоксикації клітини

15. Завдяки методу електронної мікроскопії дослідник має можливість вивчати будову клітин на субмікроскопічному рівні. Які клітинні структури у своїй будові мають дві біологічні мембрани? B. Ядро, ендоплазматична сітка, мітохондрії

16. За допомогою гістохімічних методів дослідження була визначена органела загального призначення, у якій міститься набір гідролітичних ферментів. Як називається ця органела? B. Лізосома

17. При гістохімічному дослідженні органел клітини було визначено, що до складу однієї з них входять молекули власної ДНК. Яка це органела? A. Мітохондрія

18. Відомо, що лізосоми - це замкнені мембранні мішечки діаметром близько 0.2-0.4 мкм, заповнені гідролітичними ферментами. Який процес відбудеться у разі порушення цілісності стінки лізосоми?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 289 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: D. Окислювальне фосфорилювання | D. Дискобластула | А. 3,7-4,9´1012 в 1л | E. Нервово-м'язове веретено. | C. Мікротрубочки та мікрофіламенти | C. Пейсмекерна клітина | А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі | D. Аргірофільні гранули | C. Ниткоподібних сосочків | А. Прехордальна пластинка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Тэксты запісаў пазначаных тлустым шрыфтам ёсць у электронным варыянце| D. Аутоліз клітини

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)