Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

E. Нервово-м'язове веретено.

46. У новонародженого при обстеженні виявлено аномалії розвитку м'язової тканини соматичного походження. Яка м'яз тканина постраждала? D. Скелетна посмугована

47. При обстеженні новонародженого виявлено аномалії розвитку скелетної м'язової тканини. Яке ембріональне джерело зазнало ушкодження? E. Міотоми.

48. У новонародженого виявлено аномалію розвитку скелетної м'язової тканини. Яка структурна одиниця міофібрілярного апарату м'язового волокна зазнаватиме при цьому ушкодження? С. Саркомер

49. Після перенесеної вірусної інфекції у хворого спостерігається пошкодження механізмів розповсюдження збудження вздовж м'язового волокна. Які шляхи розповсюдження збудження при цьому ушкоджуються? D. По сарколемі та саркотубулярній системі

50. При обстеженні біоптату хворого виявлено порушення структури м'язових волокон міокарда внаслідок пошкодження вставних дисків. Які утворення зазнали ушкодження? А. Контакт цитолем двох суміжних міоцитів

51. При дослідженні біоптату хворого виявлено пошкодження субклітинних структур кардіоміоцитів. Які структури з перелічених нижче не зазнали ушкодження? В. Тонофібрили

52. При дослідженні біоптату хворого виявлено пошкодження субклітинних структур кардіоміоцитів, що викликало певні хімічні трансформації характерних для міокарда сполук. Які з перелічених нижче сполук не зазнали змін? D. Елеїдин

53. При дослідженні біоптату хворого виявлено пошкодження багатьох субклітинних структур кардіоміоцитів. Визначте, які з ушкоджених компонентів належать до скоротливого апарату кардіоміоцитів. А. Посмуговані міофібрили

54. При дослідженні біоптату хворого виявлено пошкодження багатьох субклітинних структур кардіоміоцитів. Визначте, які з ушкоджених компонентів належать до саркотубулярної системи кардіоміоцитів. А. Поперечні трубочки

55. При обстеженні хворого виявлено порушення ритму серця (аритмія) внаслідок пошкодження елементів провідної системи серця. Які структури міокарда є водіями ритму? А. Атипові м'язові волокна целомічного типу

56. Протягом ембріонального гістогенезу міокарда спостерігається послідовне формування різних субклітинних структур кардіоміоцитів. Які з особливостей будови кардіоміоцитів не характерні для дефінітивної клітини? D. Розташування ядер на периферії кардіоміоцита

57. В експерименті по вивченню гістогенезу м'язових тканин було пошкоджено м'язову тканину целомічного типу. Які структури зазнаватимуть ушкодження? В. Міокард

58. При обстеженні новонародженого виявлені аномалії розвитку м'язової тканини соматичного типу. Яка з структур зазнала ушкодження? D. Симпласт

59. При дії деяких хімічних речовин на скелетну м'язову тканину спостерігається порушення функції скорочення внаслідок змін внутрішньоклітинного метаболізму. Пошкодженням яких органел може бути обумовлене пригнічення енергетичного обміну у складі м`язового волокна?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 347 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тэксты запісаў пазначаных тлустым шрыфтам ёсць у электронным варыянце | D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки | D. Аутоліз клітини | D. Окислювальне фосфорилювання | D. Дискобластула | C. Пейсмекерна клітина | А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі | D. Аргірофільні гранули | C. Ниткоподібних сосочків | А. Прехордальна пластинка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
А. 3,7-4,9´1012 в 1л| C. Мікротрубочки та мікрофіламенти

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.018 сек.)