Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C. Мікротрубочки та мікрофіламенти

Читайте также:
  1. D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки

13. При травматичному пошкодженні нервових стовбурів спостерігається пошкодження осьового циліндра нервових волокон. Які функції відростків нейроцитів будуть порушені?

B. Проведення нервового імпульса

14. При деяких вірусних захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження аксонів нервових клітин. Яка функція нейроцита при цьому зазнає ушкодження?

В. Проведення нервового імпульсу у напрямку від тіла клітини

15. При порівняльному дослідженні розподілу морфологічних типів нейроцитів в нервовій системі у тварин різних видів виявлено кількісне превалювання одного з типів нейронів. Який з морфологічних типів нервових клітин найбільш поширений у ссавців? B. Мультиполярні

16. На препаратах представлено три нейрона - псевдоуніполярний, біполярний і мультіполярний. Скільки аксонів можна виявити у кожній з перелічених клітин?

A. Один

17. Відомо, що деякі психічні та нервові захворювання пов'язані з порушенням синтезу та накопичення медіаторів в нервових клітинах. Які структури нервових клітин зазнають безпосереднього пошкодження при порушенні накопичення медіаторів? С. Синаптичні пухирці

18. У рамках експерименту тварині було введено речовину, яка блокує синтез медіаторів у чутливому нейроні. Які ультраструктурні зміни виявляться при цьому в складі нейроцита?

E. Зникнуть синаптичні пухирці.

19. При травмі спинного мозку були пошкодженні клітини епендимної глії. Яка функція цих клітин буде порушена?

В. Розмежувальна й опорна

20. На схемі представлені клітинні елементи нейроглії. Клітини мають циліндричну форму, на апікальній поверхні містять війки. Визначте тип описаних гліоцитів.

D. Епендимоцити

21. При деяких захворюваннях нервової системи спостерігається пошкодження мієлінової оболонки. Яка з наведених структур є морфологічним субстратом патологічного процесу?

D. Олігодендрогліоцити

22. При травматичному пошкодженні нервової тканини спостерігається активізація мікрогліоцитів. З якою функцією клітин пов'язане це явище? D. Захисною

23. При обстеженні новонародженого виявлені численні аномалії розвитку похідних нервового гребеня. Які з перелічених структур не зазнали ушкодження? D. Мікрогліоцити

24. У новонародженої дитини виявлено аномалії розвитку мієлінових нервових волокон, що пов'язано з порушенням формування мієліна внаслідок пошкодження мезаксонів. Яка з наведених нижче структур не змогла утворитися у цій ситуації?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 232 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Тэксты запісаў пазначаных тлустым шрыфтам ёсць у электронным варыянце | D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки | D. Аутоліз клітини | D. Окислювальне фосфорилювання | D. Дискобластула | А. 3,7-4,9´1012 в 1л | А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі | D. Аргірофільні гранули | C. Ниткоподібних сосочків | А. Прехордальна пластинка |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
E. Нервово-м'язове веретено.| C. Пейсмекерна клітина

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)