Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C. Ниткоподібних сосочків

5. У людей, що схильнi до надмiрного споживання солодкого, постiйно знаходяться в станi напруги певнi клiтини пiдшлункової залози. Визначте, якi саме? A. В-клiтини

6. На межі ротової порожнини та носоглотки розміщені скупчення лімфоїдних елементів - мигдалики, які формують лімфоепітеліальне кільцеПирогова-Вальдейєра. Яку особливість рельєфу слизової оболонки можна побачити?

D. Утворює щілиноподібні складки

7. Хворий 45 рокiв госпiталiзований зi скаргами на бiль в шлунку. Гастроскопiя виявила наявнiсть невеликих за розмiром виразок в областi дна шлунку. Порушення функцiї яких клiтин стiнки шлунку стало причиною пошкодження слизової оболонки? C. Клiтин покривного епiтелiю, що виробляють слизовий секрет

8. Слизова оболонка травної трубки складається з епітеліальної пластинки, власної пластинки та м’язової пластинки. Який відділ травного каналу не має у складі слизової оболонки міоцитів?

C. Ротова порожнина

9. Стоматолог при лiкуваннi зубiв вводить в простір мiж щокою i альвеолярним вiдростком верхньої щелепи ватний тампон. Вивiдний отвiр протоки якої залози вiн закриває? D. Привушної

10. До лікарні звернувся чоловік 60 років зі скаргами на пухлиноподібне утворення на шкірній частині верхньої губи. З анамнезу відомо, що хворий курить протягом 40 років. При гіст обстеженні діагностовано злоякісне новоутворення. Похідним якого епітелію є ця пухлина?

E. Багатошаровий зроговілий.

11. У хворого 39 рокiв, який пройшов курс променевої терапiї з приводу пухлини печiнки, утворилась виразка тонкої кишки внаслiдок пригнiчення мiтотичної активностi клiтин, за рахунок яких вiдбувається поновлення покровного епiтелiю тонкої кишки. Назвiть їх.

A. Клiтини крипт без облямівки

12. У підслизовій основі губи локалізовані кінцеві секреторні відділи малих губних слинних залоз. Які вони є за будовою?

E. Складні альвеолярно-трубчасті.

13. На внутрiшнiй поверхнi препарату розрiзаного трубчастого органу видно повздовжнi складки. Яка частина травного каналу спостерігається на препаратi?

E. Стравохiд.

14. У підслизовій основі губи локалізовані кінцеві секреторні відділи малих губних слинних залоз. Який секрет вони продукують? C. Слизово-білковий

15. Лікар-інфекціоніст виявив у хворого синдром гострого ентероколіту з порушенням процесів травлення та всмоктування продуктів розщеплення. При ушкодженні яких клітин кишкового епітелію спостерігаються такі порушення?


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 163 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Тэксты запісаў пазначаных тлустым шрыфтам ёсць у электронным варыянце | D. Центросома, мікрофіламенти, рибосоми, мікротрубочки | D. Аутоліз клітини | D. Окислювальне фосфорилювання | D. Дискобластула | А. 3,7-4,9´1012 в 1л | E. Нервово-м'язове веретено. | C. Мікротрубочки та мікрофіламенти | C. Пейсмекерна клітина | А. Наявність м'язових валиків в субендотеліальному шарі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
D. Аргірофільні гранули| А. Прехордальна пластинка

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.016 сек.)