Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

С. Нерівномірне

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

D. Поверхневе

Е. Правильної відповіді немає.

37. Розпочинається iмплантацiя бластоцисти людини. Як називається перiод ембрiогенезу, що розпочинається одночасно з iмплантацiєю?

A. Диференцiювання

B. Інвагiнацiя

C. Дроблення

D. Гiстогенез

E. Гаструляцiя.

38. Для лабораторних досліджень взяли тканину сім`яників. За однією з класифікацій клітини цієї тканини відносяться до клітинних комплексів, які відновлюються. Проаналізуйте вірогідні стани клітин цієї тканини.

A. Клітини діляться тільки мітотично

B. Діляться тільки шляхом мейозу

C. Тільки збільшуються в розмірах

D. Діляться спочатку мітотично, а потім мейотично

E. Діляться спочатку мейотично, а потім мітотично

39. На мiкропрепаратi зародка людини, взятого iз мимовiльного викидня, виявлено зародковий щиток, в якому розпізнаються два шари клiтин: енто- i ектодерма. На якому етапi ембрiонального розвитку знаходився ембрiон?

A. Прогенезу

B. Гістогенезу

C. Органогенезу

D. Гаструляцiї

E. Бластуляцiї.

40. Пiд час експерименту над бластулою жаби на стадiї 16 бластомерiв було видалено 1 бластомер. Вiдокремлена клiтина продовжувала нормально розвиватися i започаткувала новий зародок. Яка важлива властивiсть бластомерiв була продемонстрована?

A. Утворення полюсiв ембрiона

B. Тотипотентнiсть

C. Здатнiсть до диференцiацiї

D. Утворення зародкових листкiв

E. Здатнiсть до ембрiональної iндукцiї.

41. На третьому тижнi ембрiогенезу людини центральна частина клiтин епiбласту (ектодерми) прогинається i починається процес нейруляцiї. В якому напрямку диференцiюється решта клiтин ектодерми?

A. Кишки

B. Сомiтiв

C. Жовточного мiхура

D. Шкiри

E. Хорди.

42. У результаті розблокування онкогенів у ембріона відбулося порушення диференціювання одного з ембріональних зачатків. Внаслідок цього розвинулась злоякісна пухлина з м`язової оболонки тонкого кишечника. Розвиток якого ембріонального зачатка було порушено?

A. Спланхнотому

B. Мезенхіми

C. Міотому

D. Нервової трубки

E. Шкірної ектодерми.

43. У екпериментi у зародка птаха зруйновано склеротом. Порушення розвитку якої структури буде викликано цiєю манiпуляцiєю?

A. Осьового скелету

B. Строми гонад

C. Хорди

D. Сполучної тканини шкiри

E. Строми внутрiшнiх органiв.

44. В результаті дроблення зародок стає багатоклітинним організмом. Який тип дроблення притаманний зиготі птахів?

А. Рівномірне

В. Нерівномірне

С. Меробластичне

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 360 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Деление клеток | Морфология митотических хромосом | Эндорепродукция | РЕАКЦИЯ КЛЕТОК НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ | B. Фагоцитоз | A. Мітохондрії | A. Мітохондрія | B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини | С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками | В. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази| D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)