Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина

Читайте также:
  1. quot;СИНТЕЗ РОМАНА. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ
  2. АНАЛИЗ И СИНТЕЗ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СЛЕДЯЩИХ ПРИВОДОВ С ОБРАТНЫМИ СВЯЗЯМИ ПО НАГРУЗКЕ
  3. Анализ и синтез комбинационных схем
  4. АНАЛИЗ ИЗВЕСТНЫХ МЕТОДОВ СИНТЕЗА ГАНИСЕТРОНА – АКТИВНОЙ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ СУБСТАНЦИИ
  5. В) Белки ядрышек синтезируются в цитоплазме.
  6. Взаимодействие структур клетки в процессе синтеза строительных белков
  7. Выделение продуктов биосинтеза
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

D. Трофічна

Е. Фагоцитоз.

28. На гістологічному препараті поряд з тканинними базофілами у міжклітинній речовині виявляється велика кількість гранул. Яка речовина виділилась з клітин?

A. Гіалуронова кислота

B. Гістамін

C. Гіалуронідаза

D. Гістаміназа

Е. Гепарансульфат.

29. Навколо капілярів розташовані клітини з базофільною зернистістю, які здатні виділяти гістамін, що розширює кровоносні капіляри. Яку назву мають ці клітини?

A. Макрофаги

B. Фібробласти

C. Тканинні базофіли

D. Адвентиційні клітини

Е. Періцити.

30. Відомо, що тромбоцити приймають участь у процесі згортання крові. Які клітини сполучної тканини перешкоджають цьому явищу?

A. Макрофаги

B. Фібробласти

C. Тканинні базофіли

D. Адвентиційні клітини

Е. Плазмоцити.

31. Після перенесенного виснажливого захворювання у хворого спостерігається різке зменьшення кількості адипоцитів білої жирової тканини. Яка з наведених нижче функцій буде порушена?

А. Продукція міжклітинної речовини

В. Теплоізоляція

С. Утворення антитіл

D. Синтез біогенних амінів

Е. Теплопродукція.

32. При морфологічному дослідженні тимусу з віком спостерігається збільшення кількості адипоцитів білої жирової тканини в її стромі. За якими морфологічними ознаками ці адипоцити можливо відрізнити від інших клітин сполучної тканини?

А. Наявність в цитоплазмі цитохромів

В. Наявність в цитоплазмі численних дрібних крапель жиру

С. Ядро розташоване ексцентрично

D. Ядро розташоване в центрі клітини

Е. У цитоплазмі розташовані численні мітохондрії.

33. При порівняльному дослідженні білої та бурої жирових тканин виявлено ряд суттєвих відмінностей. За якими ознаками можливо відрізнити адипоцити бурої жирової тканини?

А. У цитоплазмі розташована велика жирова крапля

В. У цитоплазмі спостерігаються дрібні жирові краплі

С. Ядро розташоване ексцентрично

D. У цитоплазмі знаходяться численні мітохондрії

Е. У цитоплазмі знаходяться поодинокі мітохондрії.

34. При деяких системних захворюваннях сполучної тканини спостерігається пошкодження адипоцитів. Яка функція цих клітин порушується?

А. Фагоцитоз

В. Синтез антитіл

С. Обмін меланіна

D. Обмін ліпідів

Е. Камбій для клітин сполучної тканини.

35. У хворого з пухлиною шлунка розвинулась кахексія (різке зменшення маси тіла) внаслідок редукції білої жирової тканини. Які функції цієї тканини будуть порушені?

А. Формування строми кровотворних органів

В. Механічна

С. Захист від дії ультрафіолетового випромінювання

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 189 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: A. Мітохондрії | A. Мітохондрія | B. Порушиться утворення лiзосом, дозрівання секреторних продуктів клітини | С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками | В. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза | B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази | С. Нерівномірне | D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта | D. Базальні тільця | В. Целонефродермальний |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
С. Синтез імуноглобулінів| В. Опорно-механічна

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.031 сек.)