Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

В. Карбоксигемоглобіну

С. Оксигемоглобіну

D. НbА

E. НbF.

22. При дослідженні крові хворого, який переніс внутрішню кровотечу, виявлено збільшення кількості ретикулоцитів в периферійній крові. Після лікування та переливання донорської крові кількість ретикулоцитів відновилася до норми. Скільки ретикулоцитів буде спотерігаться в крові хворого після лікування?А. 0 – А. А. 0,5%

В. 2 - 8%

С. 1 - 5%

D. 18 - 38%

E. 45 - 75%.

23. Юнак 15 років у зв`язку з тривалою кровотечею після незначного порізу шкіри стегна звернувся до лікаря. Зі зменшенням кількості яких формених елементів крові пов'язана тривала кровотеча?

A. Лімфоцитів

В. Нейтрофільних гранулоцитів

С. Кров'яних пластинок

D. Базофільних гранулоцитів

Е. Еритроцитів.

24. У крові дівчини 16 років, котра страждає аутоімунним запаленням щитовидної залози, виявлено численні плазматичні клітини. З проліферацією та диференціюванням яких клітин крові пов'язано збільшення кількості плазмоцитів?

A. Тканинних базофілів

В. Т-хелперів

С. В-лімфоцитів

D. Т-кілерів

Е. Т-супресорів.

25. Хворому 30 років поставлено діагноз мієлотоксичного агранулоцитозу, при якому спостерігається зменшення кількості гранулоцитів в крові. Зменшення кількості яких клітин можна очікувати в мазку крові?

A. Еозинофілів, базофілів та нейтрофілів

В. Моноцитів, лімфоцитів

С. Лімфоцитів, кров'яних пластинок

D. Кров'яних пластинок, моноцитів

Е. Еритроцитів, кров'яних пластинок.

26. У хворого з гострою вірусною інфекцією відбулося різке підвищення кількості лейкоцитів. Після лікування кількість лейкоцитів відновилася. Скільки лейкоцитів буде виявлено в крові після лікування хворого?

А. 6,0-8,0´109 в 1л

В. 10,0 - 30,0´109 в 1л

С. 4,0 - 9,0´109 в 1л

D. 3,6 -5,5´109 в 1л

E. 200 - 300´109 в 1л.

27. При дослідженні мазка крові хворого на бактеріальну пневмонію спостерігається нейтрофільоз зі зсувом лейкоцитарної формули вліво. Після .

проведеної антибактеріальної терапії кількість нейтрофілів зменшилась до рівня норми. Яку кількість нейтрофілів буде виявлено в крові хворого після лікування?

А. 65 -75%

В. 1 - 5%

С. 0,5 - 1%

D. 2 - 8%

E. 18 - 38%.

28. У експерименті на щурі створено модель гострого гнійного запального процесу. Які зміни можна чекати в гемограмі в першу чергу?

А. Збільшення вмісту еозинофілів

B. Збільшення вмісту тромбоцитів

C. Збільшення вмісту моноцитів

D. Збільшення вмісту лімфоцитів

E. Збільшення вмісту нейтрофілів.

29. Робітниками судово-медичної експертизи на місці злочину було виявлено сліди крові злочинця. Експертизою зроблено заключення про те, що злочин здійснила жінка. Які клітини крові підлягли аналізу?

А. Лімфоцити

B. Еритроцити

C. Тромбоцити

D. Еозінофіли


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 202 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: С. З'єднання ДНК з гістонами та негістонними білками | В. Профаза, метафаза, анафаза, телофаза | B. Про велику кількість клітин, що знаходяться в синтетичному перiодi інтерфази | С. Нерівномірне | D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта | D. Базальні тільця | В. Целонефродермальний | С. Синтез імуноглобулінів | С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина | В. Опорно-механічна |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
D. Лаброцит| B. Базофіл

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.028 сек.)