Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів

Читайте также:
  1. Де відбувається зізрівання В-лімфоцитів?
  2. Диференціація мезодерми
  3. Тема 2. Функціонально-стилістична диференціація сучасної української літературної мови
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Е. Виведення з циркуляції пошкоджених еритроцитів та тромбоцитів.

105. При обстеженні хворого з пригніченням імунної реактивності виявлено пошкодження періартеріальної зони лімфатичних фолікулів селезінки. Які клітини, що беруть участь у підтриманні імунітету, були ушкоджені?

А. В-лімфоцити, інтердигітуючі клітини

В. Інтердигітуючі клітини, нейтрофільні лейкоцити

С. Нейтрофільні лейкоцити, Т-лімфоцити

D. Т-лімфоцити, скупчення гладких м'язових клітин

E. Інтердигітуючі клітини, Т-лімфоцити.

106. Селезінка виконує кровотворну функцію. Одночасно з цим її називають кладовищем еритроцитів. В яких структурах селезінки на препараті гістохімічно можна виявити залізо?

А. В периартеріальних піхвах

B. В білій пульпі

C. В капсулі органу

D. В лімфатичних фолікулах

E. В червоній пульпі.

107. Селезінка - кровотворний орган. Однак вона є постачальником заліза для червоного кісткового мозку. Які клітини є джерелом заліза в селезінці?

A. Макрофаги

B. Мегакаріоцити

C. Лімфоцити

D. Еритроцити

E. Ретикулоцити.

108. При хімічному аналізі тканини селезінки виявляється надмірно підвищений вміст заліза. Про що свідчить цей факт?

A. Про активацію лімфоцитів

B. Про загибель великої кількості тромбоцитів

C. Про загибель великої кількості еритроцитів

D. Про активне утворення комплексів "антиген-антитіло"

E. Про деструкцію білої пульпи селезінки.

109. На гістологічних препаратах представлени декілька лімфоїдних фолікулів з різних кровотворних органів. За наявністю якого діагностичного критерію серед них можна розпізнати лімфоїдний фолікул селезінки?

A. Корони

B. Трабекулярної артерії

C. Реактивного центру

D. Центральної артерії

E. Ретикулярної тканини.

110. У чоловіка 43 років виник гемолітичний криз (масивне руйнування еритроцитів), внаслідок чого вміст еритроцитів знизився до 2,3´1012 в 1 л . В якому органі переважно руйнуються эритроцити?

A. Червоному кістковому мозку

В. Селезінці

С. Шлунку

D. Лімфовузлі

Е. Жовтому кістковому мозку.

Кісткова тканина. Хрящ.

1. На мікропрепараті хрящя вушної мушлі людини видно клітинні групи з двох-трьох хондроцитів. Чому ці групи клітин носять назву ізогенних?

A. Виконують одну функцію

B. Мають однакову форму

C. Утворюються з однієї родоначальної клітини

D. Завжди розташовані в певному місці

E. Знаходяться тільки в еластичному хрящі.

2. Відомо, що у складі хрящової тканини вміст органічних речовин, які входять до складу основної до складу хондромукоїда?

A. Білки

B. Ліпіди

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 286 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: С. Нерівномірне | D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта | D. Базальні тільця | В. Целонефродермальний | С. Синтез імуноглобулінів | С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина | В. Опорно-механічна | D. Лаброцит | В. Карбоксигемоглобіну | B. Базофіл |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
A. Стовбурові клітини крові| C. Гепарин

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.025 сек.)