Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

C. Гепарин

Читайте также:
  1. С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина
  2. Тучная клетка содержит в цитоплазме базофильные гранулы, в которых есть гепарин и гистамин.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

D. Глікозаміноглікани

E. Протеоглікани.

3. У людини, що страждає на системне захворювання сполучної тканини, при обстеженні виявлені набряки і біль у великих суглобах (поліартрит). Яка структура хрящової тканини має найбільшу здатність до набряку?

A. Судини

B. Хондромукоїд

C. Хондринові волокна з колагену

D. Хондринові волокна з еластину

E. Ізогенні групи клітин.

4. У хворого с хондродисплазією (аномалією розвитку хряща) виявлені зміни у будові волокнистого хряща. Як у здоровій тканині повинні бути розташовані хондроцити?

A. Пошарове розташування клітин

B. Невпорядковане розташування клітин

C. Скупчення клітин біля охрястя

D. Рівномірний розподіл клітин

E. Утворюють клітинні стовпчики.

5. У хворого з новоутворенням (пухлиною) було взято біоптат . При мікроскопічному обстеженні в структурі тканини виявлені клітини, за будовою східні з хондробластами, мають тенденцію до формування клітинних стовпчиків. З якої тканини утворилась пухлина?

A. Щільна сполучна тканина

B. Пухка сполучна тканина

C. Гіаліновий хрящ

D. Волокнистий хрящ

E. Еластичний хрящ.

6. З віком у хрящовій тканині відбуваються певні зміни. Які з них не свідчать про старіння тканини?

A. Зменшується вміст клітинних елементів

B. Зростає вміст міжклітинного матриксу

C. Збільшення ступеню гідратації

D. Вапнування хряща

E. Заміщення хондромукоїду альбуміном.

7. При вивченні функцій клітин, що складають кісткову тканину, була виявлена здатність остеокластів до резорбції кісткової тканини. Який фермент руйнує шар остеоїду і забезпечує доступ остеокластів до мінерального матриксу кістки?

A. Карбоангідраза

B. Каталаза

C. Карбоксилаза

D. Колагеназа

E. Гістидиндекарбоксилаза.

8. У гістогенезі кісткової тканини можливі два способи її розвитку. Які етапи не притаманні перетинчастому остеогенезу?

A. Формування у складі мезенхіми остеогенного зачатка

B. Остеоїдний етап

C. Утворення грубоволокнистої кістки

D. Утворення епіфізарного центру окостеніння

E. Заміщення грубоволокнистої кісткової тканини пластинчатою.

9. До лікарні доставлений хлопчик з травматичним ушкодженням верхньої кінцівки. При рентгенологічному дослідженні виявлений перелам плечової кістки. За рахунок якої структури буде відбуватись репаративна регенерація кістки?

A. Діафіз

B. Епіфіз

C. Шар зовнішніх генеральних пластинок

D. Шар внутрішніх генеральних пластин

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 192 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: D. Апікальні частини всіх клітин досягають поверхні пласта | D. Базальні тільця | В. Целонефродермальний | С. Синтез імуноглобулінів | С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина | В. Опорно-механічна | D. Лаброцит | В. Карбоксигемоглобіну | B. Базофіл | A. Стовбурові клітини крові |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів| E. Окістя.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.031 сек.)