Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

E. Окістя.

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

10. У складі клітинних елементів, що утворюють кісткову тканину, можна виділити гістогенетичний ряд клітин. Які клітини не входять до складу диферона?

A. Стовбурові остеогенні клітини

B. Напівстовбурові клітини

C. Остеобласти

D. Остеокласти

E. Остеоцити.

11. При експериментальному дослідженні хондрогістогенезу було ушкоджено склеротом. Диференціювання яких клітин було порушено в цих умовах?

А. Гладких міоцитів

В. Хондробластів

С. Міобластів

D. Фібробластів

Е. Епідермоцитів

12. При травматичному пошкодженні гіалінового хряща спостерігається руйнування хрящових клітин центральних ділянок. Яким чином розташовані хондроцити в цій області хряща?

A. У вигляді ізогенних груп

B. Ланцюжками

C. Суцільним пластом

D. Клітинними тяжами

E. Поодинці.

13. У хворого на остеохондроз виявлено пошкодження волокнистого хряща міжхребцевих дисків. Ушкодження яких волокон зумовило порушення функції хряща?

А. Еластичних

В. Ретикулярних

С. Окситаланових

D. Елаунінових

Е. Колагенових.

14. Внаслідок хондродисплазії (аномалія розвитку хряща) пошкоджено волокнистий хрящ. Де можливо спостерігати патологічні зміни?

A. У вушній мушлі

B. В трахеї

C. У місцях переходу сухожилля в гіаліновий хрящ

D. В гортані

E. У бронхах.

15. Внаслідок хондродисплазії (аномалії розвитку хряща) пошкоджено еластичний хрящ. В яких морфологічних структурах у зв`язку з цим будуть спостерігатися порушення?

A. У вушній мушлі

B. У трахеї

C. У ділянці з'єднання ребер з грудиною

D. У міжхребцевих дисках

E. У великих бронхах.

16. Внаслідок хондродисплазії (аномалії розвитку хряща) пошкоджено гіаліновий хрящ. В яких морфологічних структурах при цьому локалізується патологічний процес?

А. У трахеї

В. В ембріональному скелеті

С. У міжхребцевих дисках

D. У гортані

Е. У бронхах.

17. Повноцінне відновлення суглобового хряща після травми й досі залишається невирішеною проблемою травматології. Чим зумовлена обмежена регенерація гіалінового хряща, що розташований на суглобовій поверхні кісток?

A. відсутністю охрястя

B. відсутністю ізогенних груп клітин

C. Наявністю судин

D. Значним механічним навантаженням

Е. Високим вмістом неорганічних сполук.

18. При клінічному обстеженні похилої жінки виявлено порушення рухових функцій, що пов'язано з віковими змінами у складі гіалінового хряща. Які вікові зміни викликали обмеження рухів у суглобах похилої людини?

A. Збільшення кількості ізогенних груп

B. Збільшення кількості хрящових клітин

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 192 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: D. Базальні тільця | В. Целонефродермальний | С. Синтез імуноглобулінів | С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина | В. Опорно-механічна | D. Лаброцит | В. Карбоксигемоглобіну | B. Базофіл | A. Стовбурові клітини крові | D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
C. Гепарин| E. Міон.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.014 сек.)