Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

E. Міон.

Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

6. Експериментальним шляхом було визначено, що структурно - функціональну одиницю м’язів утворює комплекс волокна з оточуючими його елементами пухкої сполучної тканини. Яку назву мають тонкі прошарки сполучної тканини між м’язовими волокнами?

A. Ендотендіній

B. Ендомізій

C. Перимізій

D. Епімізій

E. Епітендіній.

7. Експериментальним шляхом було визначено, що структурно - функціональну одиницю м’язів утворює комплекс волокна з оточуючими його елементами пухкої сполучної тканини. Яку назву мають товсті прошарки сполучної тканини між пучками м’язових волокон?

A. Епітендіній

B. Ендомізій

C. Перимізій

D. Епімізій

E. Перитендиній.

8. В експерименті на тваринах вивчались особливості скорочення м’язових тканин. Який тип скорочення притаманний гладкій м’язовій тканині?

A. Скорочення сильне, швидке, залежить від свідомості людини

B. Скорочення сильне, залежить від свідомості людини

C. Скорочення сильне,не залежить від свідомості людини

D. Скорочення ритмічне, повільне, тканина не здатна до тривалого скорочення, скорочення не залежить від свідомості людини

E. Ритмічне, повільне, тканина здатна до тривалого скорочення, скорочення не залежить від свідомості людини.

9. При вивченні процесів, що відбуваються у м’язовій тканині під час загибелі організму, було виявлено, що трупне одубіння виникає за рахунок фіксування актинових та міозинових філаментів у з’єднаному положенні і зберігається до початку аутолітичних змін. Завдяки якій речовині взагалі відбувається рух філаментів?

A. Аденозинмонофосфат

B. Аденозиндифосфат

C. Аденозинтрифосфат

D. АТФаза

E. Вірної відповіді немає.

10. Гостра респіраторна вірусна інфекція у хворого визвала низку патологічних змін, серед яких - пошкодження сарколеми. Які зміни відбудуться у стані м’яза?

A. Зниження швидкості регенерації

B. Гальмування росту м’яза

C. Зменшення товщіни м’язового волокна

D. Порушення проведення імпульсів

E. Вірної відповіді нема.

11. Під час операції видалено частину стінки січового міхура. Який вид м`язової тканини при цьому пошкоджується?

А. Гладка м`язова тканина нейрального походження

B. Гладка м`язова тканина епідермального походження

C. Гладка м`язова тканина мезенхімного походження

D. Поперечно-смугаста м`язова тканина

E. Немає правильної відповіді.

12. В області контакту нервового волокна та поперечно-посмугованого м`язового волокна скелетного м`язу посмугованість відсутня. З чим це пов`язано?

А. З відсутністю мітохондрій

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: В. Целонефродермальний | С. Синтез імуноглобулінів | С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина | В. Опорно-механічна | D. Лаброцит | В. Карбоксигемоглобіну | B. Базофіл | A. Стовбурові клітини крові | D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів | C. Гепарин |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
E. Окістя.| E. T-трубочки.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.03 сек.)