Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

E. T-трубочки.

27. З кінцевих відділів слинних залоз секрет поступає в вивідні протоки під деяким тиском. Яка м`язова тканина сприяє переміщенню секрету?

A. М`язова тканина нейрального походження

B. М`язова тканина епідермального походження

C. Гладка м`язова тканина мезенхімного походження

D. Серцева м`язова тканина

E. Скелетна м`язова тканина.

28. Секреторні відділи слинних залоз оточені специфічними скоротливими клітинами. Назвіть ці клітини.

А. Періцити

B. Міосателітоцити

C. Міоепітеліальні клітини

D. Міосимпласти

E. Війчасті клітини.

29. При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після механічної травми виявлено пошкодження саркомеру. Яка ділянка міофібріли зазнала ушкодження?

А. Ділянка, яка обмежена H-смужками

В. Ділянка, яка обмежена мезофрагмами

С. Ділянка, яка обмежена телофрагмами

D. Анізотропний диск

E. Ізотропний диск.

30. При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після механічної травми виявлено пошкодження саркомерів. Який білок товстих міофіламентів був при цьому ушкоджений?

А. Актин

В. Міозин

С. Тропонін

D. Тропоколаген

E. Тропоміозин.

31. При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні зміни, якщо волокна будуть вивчатись в поляризованому світлі?

А. В половині диску A

В. В диску I

С. В диску A

D. В диску A та в диску I

E. В половині диску I.

32. При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після механічної травми спостерігається руйнування товстих міофіламентів. Які опорні структури, сполучені з міозиновими філаментами, також зазнають ушкодження?

А. Мезофрагма та телофрагма

В. Мезофрагма

С. Телофрагма

D. Цитолема

E. Цитолема та телофрагма.

33. При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які надмолекулярні структури зазнали ушкодження?

А. Міозинові філаменти

В. Тонофібрили

С. Тропоколагенові комплекси

D. Нуклеопротеїдні комплекси

E. Актинові міофіламенти.

34. При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Де будуть локалізуватись патологічні зміни при вивченні волокна в поляризованому світлі?

А. В диску А та в частині диску І

В. В диску І

С. В диску А


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 187 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: С. Синтез імуноглобулінів | С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина | В. Опорно-механічна | D. Лаброцит | В. Карбоксигемоглобіну | B. Базофіл | A. Стовбурові клітини крові | D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів | C. Гепарин | E. Окістя. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
E. Міон.| D. В диску І та в частині диску А

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)