Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

D. В диску І та в частині диску А

Читайте также:
  1. В преддверии религиоведческой дискуссии о святом
  2. Деловая дискуссия
  3. Деловая дискуссия
  4. ДИСКУРСЫ И ПРОБЛЕМЫ СЛУЖЕНИЯ: «ПОЗИТИВИСТСКАЯ» И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-КРИТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМЫ РЕЛИГИОЗНОГО ЗНАНИЯ
  5. Дискусія й полеміка як різновиди суперечки.
  6. ДИСКУССИИ О ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

E. В половині диску I.

35. При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після дії гідролітичних ферментів спостерігається руйнування тонких міофіламентів. Які опорні структури саркомерів, що з`єднуються з актиновими філаментами, зазнають при цьому ушкодження?

А. Мезофрагма та телофрагма

В. Мезофрагма

С. Телофрагма

D. Цитолема

E. Цитолема та телофрагма.

36. При дослідженні біоптату поперечно-посмугованих м`язових волокон з метою вивчення процесу регенерації було виявлено уповільнення відновлення структури волокна внаслідок пошкодження міосателітоцитів. Чітко визначте локалізацію цього пошкодження.

А. Волокнистий шар сарколеми

В. Простір між базальною мембраною та волокнистим шаром сарколеми

С. Базальна мембрана

D. Центральна частина м`язового волокна

E. Простір між базальною мембраною та цитолемою.

37. Внаслідок механічної травми було пошкоджено колагенові та ретикулярні волокна зовнішнього шару сарколеми. Які клітини будуть приймати участь у відновленні пошкоджених структур?

А. Фібробласти

В. Тканинні базофіли

С. Гістіоцити

D. Плазмоцити

E. Міосателітоцити.

38. При дослідженні поперечно-смугастого м'язового волокна після механічної травми виявлено пошкодження саркомеру. Яка ділянка міофібріли зазнала

ушкодження?

А. Половина диску I, диск A та ще одна половина диску I

В. Диск A та диск I

С. Диск A та половина диску I

D. Диск I та половина диску A

E. Половина диску A, диск I та ще одна половина диску A.

39. При обстеженні хворого з травмою кінцівок виявлено пошкодження скелетної м'язової тканини. Які з перелічених нижче структурних компонентів зазнали ушкодження?

А. Міоепітеліальна клітина

В. Міосимпласт

С. Гладкий міоцит

D. Кардіоміоцит

E. Фібробласт.

40. При дослідженні скелетних м'язів експериментальних тварин в умовах неоднакового фізичного навантаження спостерігається зміна співвідношення між білими та червоними м'язовими волокнами. Чим відрізняються червоні м'язові волокна від білих за характером цитоплазматичних включень?

А. Наявністю глікогену

В. Кількістю міоглобіну

С. Рівнем ліпідних включень

D. Вмістом меланіну

E. Кількістю білірубіну.

41. Після лікування міозиту (запальний процес у м'язі) у хворого спостерігається відновлення функції скоротливості скелетних м'язових волокон у повному обсязі. Які зміни взаємовідносин між тонкими та товстими міофіламентами будуть спостерігатись при скороченні?

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 323 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: С. Синтез і секреція гістаміна та гепарина | В. Опорно-механічна | D. Лаброцит | В. Карбоксигемоглобіну | B. Базофіл | A. Стовбурові клітини крові | D. Антигензалежна диференціація Т- та В-лімфоцитів | C. Гепарин | E. Окістя. | E. Міон. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
E. T-трубочки.| А. Нитки актину переміщуються між нитками міозину

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)